r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Permanent Vertegenwoordiger bij de EU

De ambassadeurs van de lidstaten bij de Europese Unie worden aangeduid als Permanent Vertegenwoordigers (PV's). Ze staan de Raad van Ministers bij via het Comité van Permanente vertegenwoordigers (Coreper) en, speciaal voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid, in het Speciaal Comité voor de Landbouw. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ambassadeurs zelf (die deelnemen aan Coreper II) en de plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordigers (die deelnemen aan Coreper I).

De Permanent Vertegenwoordigers bereiden de zittingen van de Raad voor sinds 1958.

Delen

Inhoud

1.

Taakverdeling

Elke lidstaat heeft een Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Binnen Coreper II bereiden verschillende formaties van de Raad van Ministers vergaderingen voor. De Permanente Vertegenwoordigers kunnen een beroep doen op de raadswerkgroepen van nationale ambtenaren die ook in Brussel bijeenkomen om de technische 'details' te regelen. Een andere belangrijke taak van de Permanent Vertegenwoordigers is het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding en formulering van het nationale beleid ten aanzien van de Europese Unie. De ambassadeurs opereren binnen de onderhandelingsmarges die ze van hun regeringen hebben meegekregen. Ze proberen al op hun niveau tot een akkoord te komen, maar beschikken niet over eigen beslissingsbevoegdheden.

Als in het Coreper, in overleg met de Europese Commissie, overeenstemming is bereikt over een Commissievoorstel, wordt het ontwerpbesluit in de Raad in principe als A-punt (hamerstuk) behandeld. De ministers buigen zich dan alleen nog over de meer gevoelige en controversiële agendapunten, de zogenaamde B-punten.

Het voorzitterschap van deze belangrijke bijeenkomsten is in handen van de ambassadeur wiens land het voorzitterschap van de Raad bekleedt. Ieder half jaar is er dus een wisseling van de voorzittershamer.

2.

Nederland

De permanente vertegenwoordiging in Brussel krijgt instructies, opgesteld door het PV-instructieoverleg. De Nederlandse permanente vertegenwoordiger of zijn assistent-plaatsvervanger(s) hebben tevens zitting in diverse coördinatiecommissies en onderraden van de Ministerraad. Permanent Vertegenwoordiger van Nederland is Robert de Groot.

Delen

Terug naar boven