r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cohesiefonds

Een nieuwe gebouwde weg

Het Cohesiefonds is een van de Europese structuurfondsen. Cohesie betekent letterlijk 'samenhang'. Het fonds is bedoeld om EU-lidstaten te ondersteunen waar het bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner onder de 90 procent van het EU-gemiddelde ligt. Via het Cohesiefonds streeft de Europese Unie ernaar om economische en sociale achterstanden weg te werken en de economische situatie in de desbetreffende regio's te stabiliseren. Het Cohesiefonds is onderdeel van het Europese regionaal beleid.

1.

In vogelvlucht

Cohesiefonds 2007-2013 en 2014-2020

Het Cohesiefonds verstrekt financiering op de volgende gebieden:

  • trans-Europese vervoersnetwerken (wegen, spoorwegen, waterwegen, havens, luchthavens, navigatiesystemen, overslaginstallaties en pijpleidingen voor producten)
  • het milieu (hieronder vallen ook energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen)

In de periode 2014-2020 beschikt het Cohesiefonds over een budget van 66,3 miljard euro.

Cohesiefonds 2021-2027

Voor de periode 2021-2027 heeft de Europese Commissie een budget van 46,6 miljard euro voorgesteld voor het Cohesiefonds. De Commissie wil het cohhesiebeleid hervormen. In plaats van de thematische doelstellingen van 2014-2020 richt het nieuwe cohesiebeleid zich op vijf beleidsterreinen:

  • een slimmer Europa door innovatie, digitalisering en steun aan het midden- en kleinbedrijf
  • een groener Europa door naleving van het Akkoord van Parijs, duurzame energie en aanpak klimaatverandering
  • een verbonden Europa door investeringen in transport en (digitale) netwerken
  • een sociaal Europa door het opbouwen van de sociale pijler van de EU en werkgelegenheids-, onderwijs- en volksgezondheidsprojecten
  • een Europa dichter bij de burger door lokale ontwikkelingsprojecten en duurzame stadsontwikkeling

2.

Subsidie aanvragen

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) coördineert de besteding van het geld uit de structuurfondsen in Nederland. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: structuurfondsen@minez.nl, of bellen met: (070) 379 86 17.

3.

Meer informatie

Terug naar boven