r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Estland

Estland op de wereldkaart

Estland is het kleinste en meest noordelijke van de drie Baltische staten en omvat ook enkele eilanden. Het land herwon in 1991 zijn onafhankelijkheid, nadat het in 1940 was bezet door, en in 1944 was ingelijfd bij de Sovjet-Unie. Sinds 1 mei 2004 maakt Estland deel uit van de Europese Unie en sinds 1 januari 2011 ook van de eurozone.

De Estlanders, die deel uitmaken van de finoegrische volkerenfamilie, vestigden zich op hun land in de Bronstijd, en hebben sindsdien hun taal en identiteit behouden, hoewel er pas in 1918 voor het eerst sprake was van een onafhankelijke staat Estland.

De bekendste musicus van Estland is de componist Arvo Pärt. Hij woont en werkt in Duitsland. Carmen Kass is een internationaal topmodel. Estland bracht diverse bekende sporters voort. Jueri Jaanson won diverse belangrijke roeitoernooien. De wielersprinter Jaan Kirsipuu droeg tijdens de Tour de France van 1999 enkele dagen de gele trui. Andrus Veerpalu won goud bij het onderdeel cross country skiën op de Winterspelen en de discuswerper Gerd Kanter won op de Spelen van Peking een gouden medaille.

Inhoud

1.

Politieke situatie

Parlementsgebouw Estland in Talinn

Na de verkiezingen in 2019 vormde de sociaal-liberaal Jüri Ratas, een coalitie met de rechts-nationalistische partij EKRE en het conservatieve Isamaa. De winnaar van de verkiezingen, de centrumrechtse Hervormingspartij ER, belandde in de oppositie. In 2015 had de centrumrechtse oppositiepartij Hervormingspartij) de parlementsverkiezingen gewonnen. Op basis daarvan vormden Taavi Rõivas een coalitie. Daarvan maakten ook sociaaldemocraten deel uit. Rõivas was in maart 2014 Andrus Ansip opgevolgd als premier. Door een motie van wantrouwen moest hij in november 2016 opstappen.

Centrumrechts had in 2007 en 2011 eveneens de verkiezingen gewonnen. De liberaal Ansip was al sinds 2005 premier. Na de verkiezingen van maart 2007 vormden liberalen en christendemocraten een coalitie met de sociaaldemocraten. De sociaaldemocraten verlieten echter in mei 2009 het kabinet, waarna het tweede kabinet-Ansip tot 2011 als minderheidskabinet verder regeerde.

Ansip was in 2005 Juhan Parts (van het centrumrechtse Res Publica) opgevolgd, nadat diens kabinet was gevallen. Het kabinet-Parts was gevormd na de verkiezingen van 2003. Tussentijdse kabinetscrises kwamen eerder voor in 1995, 1997 en 2002. Tussen 1992, toen de onafhankelijkheid werd herwonnen, en 2007 traden tien kabinetten op. Minister-presidenten waren onder meer de centrumrechtse Tiit Vähi van de centrumrechtse Estse Coalitiepartij, Mart Laar van de conservatieve Vaderlandsunie en de liberaal Siim Kallas.

2.

Staatsvorm, partijen en kiesstelsel

Estland is een presidentiële republiek. De president wordt door het parlement voor vijf jaar gekozen (maximaal twee ambtstermijnen). Als na drie rondes geen kandidaat twee derde van de stemmen heeft gekregen, wordt de verkiezing overgenomen door een speciaal kiescollege (parlement en lokale bestuurders) dat moet kiezen tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen.

De minister-president is regeringsleider en komt als regel uit de grootste partij. Het kabinet dat hij leidt, heeft de uitvoerende macht en samen met het parlement oefent het kabinet de wetgevende macht uit. Het kabinet kan bij een stemming over een wetsvoorstel tevens de vertrouwensvraag voorleggen.

Het parlement (Riigikogu) bestaat uit één Kamer en telt 101 leden, die iedere vier jaar worden gekozen.

Zowel de president, gerechtshoven en Hooggerechtshof als de Ombudsman kunnen wetten laten toetsen aan de Grondwet. Het Hooggerechtshof treedt dan op als constitutioneel hof. Het houden van referenda is mogelijk en dat gebeurde onder meer bij de vraag of Estland moest toetreden tot de EU.

kiesstelsel

De 101 parlementsleden worden in twaalf districten gekozen, die afhankelijk van het aantal inwoners zes tot dertien afgevaardigden kiezen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Restzetels worden op basis van de landelijke uitslag verdeeld. Er geldt een kiesdrempel van vijf procent.

partijen

Sinds 2007 is de liberale ER (Eesti Reformierakond, Estse Hervormingspartij) de grootste partij. Een populistischer, sociaal-liberale partij is Eesti Keskerakond (Estse Centrumpartij). Beide partijen zijn aangesloten bij de Europese Liberalen en Democraten.

Verwant aan de Europese christendemocraten, maar tevens conservatief-liberaal is Isamaa (voorheen IRL - Isamaa ja Res Publica Liit, Unie van Pro Patria en Res Publica). Deze partij ontstond in 2006 door een fusie van ERP (Erakond Res Publica, Partij 'Res Publica') en de meer conservatieve Pro Patria of Vaderlandsunie.

Ter centrumrechtse zijde staat ook de kleine boerenpartij ERL of (Eestimaa Rahvaliit (Volksunie van Estland), die in 2003-2007 vertegenwoordigd was in centrumrechtse kabinetten. In 2014 werd een nieuwe populistisch-conservatieve partij gevormd, Eesti Vabaerakond (Estse Vrije Partij). In 2019 kwam EKRE (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Conservatieve Estse Volkspartij), een rechts-nationalistische partij sterk op.

Ter linkerzijde staat de sociaaldemocratische SDE (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). De partij kwam in 1999 voort uit Mõõdukad (de 'gematigden') en de rechtsere Rahvaerakond (Volkspartij). Bij de verkiezingen van 2007 kwamen voor het eerst 'de groenen' (EER, Erakond Eestimaa Rohelised) in het parlement.

In 1995 werd voor de verkiezingen KMÜ gevormd (Koonderakond ja Maarahva Ühendus), het verbond van onder meer de centrumrechtse Estse Centrumpartij (EK), EME (Eesti Maarahva Erakond, Estse Boerenpartij) en drie kleinere partijen. Die combinatie werd toen de grootste fractie in het parlement.

3.

Zetelverdeling Riigikogu vanaf 1995

jaar

ER

EK

ERP/IRL/

Isamaa

ERL

Mod

SDE

KMÜ

EKRE

Ov.

verkiezings-

datum

1995

19

16

 

8

6

41

 

11

5 maart

1999

18

28

18

 

17

   

20

7 maart

2003

19

28

28

13

6

   

7

2 maart

2007

31

29

19

6

10

   

6

4 maart

2011

33

26

23

 

19

     

2 maart

2015

30

27

14

 

15

 

7

8

1 maart

2019

34

26

12

 

10

 

19

 

3 maart

4.

Kabinetten vanaf 1995

naam

periode

kleur

partijen

belangrijke ministers

Vähi II

17 april-9 november 1995

centrumrechts

EK-KMÜ

BuZa: Sinijärv

Vähi III

9 november 1995-17 maart 1997

centrumrechts

EK-KMÜ

BuZa: Sinijärv

1995: Kallas

1996: Ilves

Siimann

17 maart 1997-25 maart 1999

centrumrechts

EK-ERL

BuZa: Ilves

1998: Mälk

Laar II

25 maart 1999-28 januari 2002

liberaal-soc.

Isa-ER-MR

BuZa: Illves

Fin: Kallas

Kallas

28 januari 2002-10 april 2003

liberaal

ER-EK

BuZa: Ojuland

Parts

10 april 2003-13 april 2005

centrumrechts

ER-ERP-ERL

BuZa: Ojuland

2005: Paet

Ansip I

13 april 2005-5 april 2007

centrumrechts

ER-EK-ERL

BuZa: Paet

Ansip II

5 april 2007-5 april 2011

brede coalitie

centrumrechts

ER-IRL

SDE (tot mei 2009)

BuZa: Paet

Ansip III

5 april 2011-26 maart 2014

centrumrechts

ER-IRL

BuZa: Paet

Rõivas I

26 maart 2014-9 april 2015

centrumlinks

ER-SDE

BuZa: Paet

nov 2014 Pentus-Rosimannus

Rõivas II

9 april 2015-23 nov. 2016

centrumlinks

ER-SDE-IRL

BuZa: Pentus-Rosimannus

juli 2015: Kaljurand

Ratas I

23 nov. 2016-29 april 2019

centrumlinks

EK-SDE-IRL

BuZa: Mikser

Ratas II

29 april 2019 - heden

rechts

EK-EKRE-Isamaa

BuZa: Urmas Reinsalu

5.

Kerngegevens

hoofdstad

Tallinn

staatshoofd

President Kersti Kaljulaid (vanaf 10 oktober 2016)

regeringsleider

Juri Ratas (vanaf 23 november 2016)

6.

Bevolking

aantal inwoners

1.228.624

0,3% van de EU

% van de bevolking jonger dan 15

16.22%

 

% van de bevolking van 15 t/m 24

8.86%

 

% van de bevolking van 25 t/m 54

40.34%

 

% van de bevolking van 55 t/m 64

13.58%

 

% van de bevolking ouder dan 65

21%

 

gemiddelde levensverwachting

77.4 jaar

 

7.

Economie

bruto binnenlands product (bbp)

$41,65 miljard

0,2% van de EU

bijdrage van landbouw aan bbp

2.8%

 

bijdrage van industrie aan bbp

29.2%

 

bijdrage van dienstensector aan bbp

68.1%

 

werkloosheid

5.8%

 

8.

Geografie

oppervlakte

45.228 km²

1,1% van de EU

laagste punt

Baltic Sea 0 m

 

hoogste punt

Suur Munamagi 318 m

 

9.

Positie in Europa

aantal zetels in het
Europees Parlement

7 van de 705 zetels

gastland Europese
organen

 

prominenten in
Europa

Europese Commissie:

 
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.

10.

Volkslied

Titel: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm

Terug naar boven