r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Internationaal Strafhof (ICC)

Logo Internationaal Strafhof

Het Internationale Strafhof is een permanent en onfhankelijk hof voor het vervolgen van individuen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Het strafhof is gevestigd in Den Haag. Hoofdaanklager is de Gambiaanse Fatou Bensouda.

Het Internationaal Strafhof behandelt alleen zaken als het land waar het misdrijf is gepleegd, of het land waaruit de dader afkomstig is, aangesloten is bij het Hof. De misdaden moeten na 1 juli 2002 gepleegd zijn. Voorwaarde is ook dat nationale staten, die in principe wel bevoegd zijn, niet in staat of bereid zijn de zaak te onderzoeken of te behandelen.

Het Internationaal Strafhof is opgericht in 2002, nadat zestig landen het Statuut voor een Internationaal Strafhof hadden geratificeerd. Inmiddels hebben meer dan honderdtwintig landen het Statuut ondertekend. Het Internationaal Strafhof maakt geen deel uit van de Verenigde Naties, maar werkt hier wel mee samen. Bij het Hof zijn achttien rechters met verschillende nationaliteiten werkzaam, die door de Vergadering van de Staten die Partij zijn bij het Statuut van het Internationaal Strafhof worden gekozen.

Eind 2016 raakte de objectiviteit van het ICC in opspraak. Het resultaat was dat meerdere Afrikaanse landen uit het Internationaal Strafhof stapten, waaronder Zuid-Afrika. Ook Rusland stapte uit het ICC in november 2016.

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Al ruim vijftig jaar werd er in VN-verband naar gestreefd om een Internationaal Strafhof tot stand te brengen, maar verdeeldheid tussen de VN-lidstaten heeft het zeer lange tijd tegengehouden. Wel zijn er in de loop der jaren incidentele tribunalen opgezet om oorlogsmisdaden aan de kaak te stellen, zoals het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal.

Deze tribunalen hebben de instelling van een permanent hof in een stroomversnelling gebracht. In 1998 rondde een speciale VN-commissie de concepttekst voor de statuten van het Internationaal Strafhof af (het Statuut van Rome). Op 11 april 2002 was het vereiste aantal van zestig ratificaties gehaald, waardoor het Strafhof op 1 juli 2002 van start kon gaan. Het Strafhof is in Den Haag gevestigd.

In een verklaring van 11 april 2002 verwelkomde de Europese Raad het Strafhof en verklaarde de Raad het Hof van grote betekenis te achten voor de verdediging van de fundamentele mensenrechten en voor het bevestigen van recht en gerechtigheid in de wereld. De Raad stelde dat het Internationaal Strafhof een essentiële rol zal spelen bij het verhoeden van straffeloosheid voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Alle EU-lidstaten hebben het Statuut van Rome ondertekend. In een besluit van 13 juni 2002 is bepaald dat alle EU-lidstaten een nationaal aanspreekpunt instellen voor informatie over de misdaden waarover het Internationaal Strafhof rechtsmacht heeft. De Verenigde Staten erkennen het Internationale Strafhof niet.

Het Internationaal Strafhof onderzoekt momenteel de situatie in de volgende landen vanwege vermeende schending van mensenrechten en het internationale humanitaire recht:

  • Darfur (Soedan)
  • Oeganda
  • Democratische Republiek Congo
  • Centraal-Afrikaanse Republiek (twee onderzoeken)
  • Kenia
  • Libië
  • Ivoorkust
  • Mali
  • Georgië
  • Burundi

2.

Meer informatie

Terug naar boven