r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

College van quaestoren

Het College van quaestoren van het Europees Parlement is belast met de administratieve en financiële aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op de leden van het Europees Parlement en op hun werkomstandigheden. Quaestoren hebben een raadgevende stem op hun taakgebied in het Bureau van het Europees Parlement.

Er zijn zes quaestoren, die in een geheime stemming met drie stemrondes bij meerderheid worden gekozen. Bij de eerste twee stemrondes is de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig, bij de derde ronde is een relatieve meerderheid genoeg. Hun ambtstermijn is 2,5 jaar.

Terug naar boven