r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Noord-Amerikaanse Vrijhandelsassociatie (NAFTA)

Logo NAFTA

Deze vrijhandelszone waarvan Canada, Mexico en de Verenigde Staten lid zijn, werd op 1 januari 1994 opgericht. De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsassociatie (NAFTA) was de opvolger van de in 1989 opgerichte Amerikaans-Canadese Vrijhandelsovereenkomst. Per 1 juli 2020 is NAFTA vervangen door de Canada-United States-Mexico Agreement.

In het kader van NAFTA hadden de drie lidstaten zich verplicht om onderlinge importtarieven te verlagen of zelfs af te schaffen, restricties op buitenlandse bezittingen en investeringen op te heffen en het intellectueel eigendomsrecht van producten uit de andere lidstaten te respecteren.

De oprichting van NAFTA verliep niet zonder slag of stoot. Zo bestond in de Verenigde Staten de angst dat veel bedrijven hun vestigingen zouden verplaatsen naar Mexico vanwege de lagere lonen, wat zou leiden tot een hoge werkloosheid in de Verenigde Staten. In Mexico was men bang dat Amerikaanse bedrijven de gehele Mexicaanse economie in handen zouden krijgen.

1.

De Canada-United States-Mexico Agreement

De Amerikaanse president Donald Trump uitte al gedurende zijn presidentscampagne zware kritiek op NAFTA en beloofde een herziening. Hierop trad per 1 juli 2020 de Canada-United States-Mexico Agreement in werking. In vergelijking met NAFTA zijn er veranderingen van de wetgeving betreffende auto's, arbeidsvoorwaarden en milieuvoorschriften.

Deze houden onder meer in dat een hoger percentage van de onderdelen van een auto in één van de lidstaten moet zijn gemaakt om te kwalificeren voor nul importtarieven. Daarnaast is Mexico akkoord gegaan met het instellen van nieuwe arbeidsvoorwaarden die arbeiders betere bescherming bieden. Amerikaanse boeren krijgen ook meer toegang tot de Canadese zuivelmarkt.

Net zoals bij NAFTA verliep ook het in werking stellen van de Canada-United States-Mexico Agreement niet zonder slag of stoot. Mexico ratificeerde de overeenkomst in juni 2019 maar in de Verenigde Staten weigerde de Democraten hun goedkeuring te verlenen zonder strengere milieuvoorschriften en andere wijzigingen. Een aangepaste versie was genoeg om het Amerikaanse Congres te overtuigen en ook Canada ratificeerde de overeenkomst in maart 2020.

Terug naar boven