r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Dit is een van de Europese structuurfondsen. Het fonds is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit.

Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Delen

Inhoud

1.

In vogelvlucht

EFRO en ESF 2014-2020
EFRO en ESF 2014-2020 (Infographic)

Het EFRO draagt in de periode 2014-2020 bij aan vier prioriteiten:

 • 1. 
  innovatie en onderzoek
 • 2. 
  digitale agenda
 • 3. 
  steun voor het mkb
 • 4. 
  de koolstofarme economie
 •  
 •  
 •  

Voor de periode 2014-2020 zal het EFRO beschikken over een bedrag van 183,3 miljard euro, een daling ten opzichte van de 201 miljard die in het vorige meerjarig financieel kader beschikbaar was. Nederland zal hiervan naar verwachting circa 500 miljoen euro mogen verdelen, waarvan 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. In de periode 2007-2013 ontving Nederland nog 830 miljoen euro. Een voorwaarde hiervoor is dat dit bedrag door de Nederlandse overheid of private bedrijven wordt verdubbeld. Dit heeft te maken met het door de EU gehanteerde uitgangspunt van cofinanciering ten aanzien van de subsidieverstrekking.

2.

Subsidie aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) coördineert de besteding van het geld uit de structuurfondsen in Nederland. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: structuurfondsen@minez.nl of bellen met of bellen met (070) 379 61 44 of (070) 379 68 49.

Voor informatie over regionale projecten:

Noord-Nederland: SNN www.snn.eu

Oost-Nederland: Provincie Gelderland www.op-oost.eu

Zuid-Nederland: Stimulus www.op-zuid.nl

West-Nederland: Kansen voor West www.kansenvoorwest.nl

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven