r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees portaal voor beroepsmobiliteit (EURES)

Man met helm in zijn hand; EURES

Dit is een in 1993 opgezet samenwerkingsverband dat het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Economische Ruimte plus Zwitserland, wil bevorderen. Het samenwerkingsverband bestaat uit arbeidsbureaus, vakbonden en werkgeversorganisaties in de deelnemende landen. De Europese Commissie heeft hierin een coördinerende en financierende rol. 

De activiteiten met een grensoverschrijdend worden sinds 2014 gefinancierd door het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI). Nationale activiteiten worden daarentegen gefinancierd door het Europese Sociaal Fonds. In eerdere stadia van besluitvorming werd dit nieuwe programma nog aangeduid als Programma voor Maatschappelijke Verandering en Innovatie. 

Het jaarlijkse budget voor de periode 2014-2020 is ongeveer 20 miljoen euro.

1.

In vogelvlucht

De belangrijkste doelen van EURES zijn:

  • informatie, begeleiding en advies geven aan werknemers over vacatures en levens- en arbeidsomstandigheden in andere Europese landen
  • informatie, begeleiding en advies geven aan werkgevers die medewerkers uit andere Europese landen willen werven

2.

Landelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

In Nederland is het UWV WERKbedrijf de landelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

3.

Meer informatie

Terug naar boven