r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees portaal voor beroepsmobiliteit (EURES)

Met dank overgenomen van EU monitor.
Man met helm in zijn hand; EURES

EURES is een netwerk voor arbeidsvoorziening in de Europese Economische Ruimte plus Zwitserland. Het portaal is een samenwerkingsverband van arbeidsbureaus, vakbonden en werkgeversorganisaties om het vrije verkeer van werknemers te bevorderen. De Europese Commissie heeft hierin een coördinerende en financierende rol.

EURES geeft informatie, begeleiding en advies aan werknemers en werkgevers. Werknemers kunnen bij het portaal terecht voor vacatures en informatie over levens- en arbeidsomstandigheden in andere Europese landen. Werkgevers kunnen EURES gebruiken voor werving van medewerkers uit andere Europese landen.

Het samenwerkingsverband werd in 1993 opgezet. In Nederland is het UWV WERKbedrijf de landelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

1.

Meer informatie

Terug naar boven