r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Instemmingsprocedure (AVC;APP)

Deze procedure is één van de bijzondere wetgevingsprocedures die in de Europese Unie gebruikt worden. De instemmingsprocedure wordt bij enkele belangrijke besluiten gebruikt, en voor een aantal zaken waar de lidstaten meer controle over willen houden. Het woord instemming slaat op de rol van het Europees Parlement. Dat moet een voorstel goed- of afkeuren, maar mag geen wijzigingen aanbrengen.

De instemmingsprocedure verschilt per onderwerp waarop deze van toepassing is. Wat alle varianten gemeen hebben is de rol die het Europees Parlement speelt in de besluitvorming.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Schema

instemmingsprocedure

2.

Instemmingsprocedure in detail

Stap 1: initiatief

De Europese Commissie stuurt een voorstel naar de Raad van Ministers en naar het Europees Parlement.

Stap 2: aannemen voorstel

Het Europees Parlement (EP) keurt het voorstel goed of af. Het EP mag het voorstel niet aanpassen, en ook geen aanbevelingen doen om het aan te passen. Het EP neemt besluiten met een meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Als het EP een voorstel heeft goedgekeurd, gaat het naar de Raad van Ministers. Die neemt het voorstel aan of niet. De Raad mag het voorstel niet aanpassen. De Raad neemt besluiten met eenparigheid van stemmen.

Varianten voor specifieke gevallen

Deze procedure kent ook een aantal varianten voor zeldzame maar wel belangrijke besluiten. Dit zijn:

3.

Toepassing instemmingsprocedure

De instemmingsprocedure wordt op een aantal beleidsterreinen gebruikt. De belangrijkste zijn:

  • de bestrijding van alle vormen van discriminatie
  • het versterken van enkele burgerrechten (vrijheid van vestiging, het recht om verzoekschriften in te dienen bij overheden, stemrecht bij verkiezingen voor gemeenteraden en het Europees Parlement, hulp van ambassades van andere lidstaten bij problemen buiten de Europese Unie)
  • het instellen van minimum-straffen voor zware misdaden
  • het opstellen van het meerjarig financieel kader: de begrotingsruimte van de Europese Unie voor een periode van vijf jaar
  • het nemen van maatregelen waartoe de EU volgens de verdragen niet toe bevoegd is, maar die nodig zijn om de doelen van het Europees beleid te realiseren

4.

Meer informatie

 
 

Delen

Terug naar boven