r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Ingrid van Engelshoven (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Arie Slob (ChristenUnie), minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Paul Blokhuis (ChristenUnie), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (voor jeugdzaken)
  • een hoge ambtenaar

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Ook vindt Europees overleg plaats in het kader van de Raad van Europa.

Delen

Inhoud

1.

Relevante beleidsvelden

Deze raad behandelt onderwerpen die relevant zijn voor onder meer de volgende beleidsvelden:

2.

Raadsbesluiten

Op de pagina's 'relevante beleidsterreinen' die hierboven vermeld staan, is te lezen hoe de besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van deze Raad daarin is.

3.

Geschiedenis

De Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport is een samenvoeging van de Onderwijs- en Jeugdraad en de Cultuur- en Audiovisuele Raad.

Delen

Terug naar boven