r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie Milieu bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Milieu vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Eric Wiebes (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Stientje van Veldhoven (D66), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • een hoge ambtenaar

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Delen

Inhoud

1.

Relevante beleidsvelden

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

Daarnaast heeft deze raad specifiek aandacht voor:

2.

Raadsbesluiten

Op de pagina's 'relevante beleidsterreinen' die hierboven vermeld staan, is te lezen hoe de besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van deze Raad daarin is. De link hieronder ontsluit de notulen van deze Raad. Tijdens de Raad bespreken de bewindspersonen openstaande punten. Als overeenstemming is bereikt, komt het punt als hamerstuk terug in de notulen van een volgende raadsvergadering, onder het kopje 'zonder debat goedgekeurde punten'.

Delen

Terug naar boven