r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij. Deze Raad vergadert formeel één keer per maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie) aan.

De Raad Landbouw en Visserij houdt zich bezig met wetgeving over voedselproductie, plattelands­ontwikkeling en visserijbeheer.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoud

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Steven van Weyenberg (D66), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • een hoge ambtenaar

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Landbouw en Visserij behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

Terug naar boven