r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat (vervoer)
  • Eric Wiebes (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat (energie)
  • Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat (telecom)
  • een hoge ambtenaar

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Relevante beleidsvelden

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

2.

Raadsbesluiten

Op de pagina's 'relevante beleidsterreinen' die hierboven vermeld staan, is te lezen hoe de besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van deze Raad daarin is.

3.

Geschiedenis

Sedert juni 2002 zijn de Transportraad, Energieraad, Telecommunicatie- en Postraad onder de verantwoordelijkheid geplaatst van één Raadsformatie die ongeveer eens in de twee maanden bijeenkomt.

Formeel was er voorheen sprake van een Industrie- en Energieraad. Deze raadsformatie had echter afzonderlijke agenda's voor de onderdelen industrie en energie. Van daadwerkelijke integratie van beide onderwerpen was maar zeer beperkt sprake. Industrie is daarna opgegaan in de Raad Concurrentievermogen.

De samenstelling van de Raad is in de praktijk wel afhankelijk van de onderwerpen op de agenda (ministers belast met vervoer, telecommunicatie of energie).

Terug naar boven