r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

Deze Raad werkt aan het tot stand brengen van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en het creëren van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoud

1.

Relevante beleidsvelden en besluitvorming

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

(lees per relevant beleidsveld hoe de besluitvorming werkt)

2.

Geschiedenis

Sinds juni 2002 zijn de Transportraad, Energieraad, Telecommunicatie- en Postraad onder de verantwoordelijkheid geplaatst van één Raadsformatie.

Formeel was er voorheen sprake van een Industrie- en Energieraad. Deze raadsformatie had echter afzonderlijke agenda's voor de onderdelen industrie en energie. Van daadwerkelijke integratie van beide onderwerpen was maar zeer beperkt sprake. Industrie is daarna opgegaan in de Raad Concurrentievermogen.

De samenstelling van de Raad is in de praktijk wel afhankelijk van de onderwerpen op de agenda (ministers belast met vervoer, telecommunicatie of energie).

Terug naar boven