r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken. Deze Raad vergadert meestal om de drie maanden, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) aan.

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken werkt aan samenwerking en gemeenschappelijk beleid inzake grens­overschrijdende aangelegen­heden om zo een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te creëren.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoud

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Ferdinand Grapperhaus (CDA), minister van Justitie en Veiligheid (strafrecht en veiligheid)
  • Sander Dekker (VVD), minister voor Rechtsbescherming (civiel recht)
  • Kajsa Ollongren (D66) , minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (veiligheid)
  • Ankie Broekers-Knol (VVD), staatssecretaris voor asiel en migratie
  • een hoge ambtenaar

De staatssecretaris mag zich in het buitenland 'minister voor Immigratie' noemen.

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

Daarnaast heeft deze raad specifiek aandacht voor:

  • samenwerking bij douanecontroles
  • het Schengeninformatiesysteem (SIS)
  • politiële en justitiële samenwerking

Terug naar boven