r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

Dit agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van de vraag naar en het aanbod van ertsen, grondstoffen (zoals natuurlijk uranium) en bijzondere splijtstoffen (bijvoorbeeld verrijkt uranium en plutonium) in de Europese Unie (EU).

Het agentschap is in 1960 ingesteld door het Euratom-Verdrag en voert het beheer voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Luxemburg

Locatie (land)

Luxemburg

Grondslag

Oprichting

1 juni 1960

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Energiebeleid

2.

Werkzaamheden

Om de gestelde taken goed uit te kunnen voeren:

  • stelt het agentschap deskundigheid en informatie over de industrie op het gebied van kernenergie ter beschikking van de Gemeenschap en formuleert het adviezen ter zake
  • volgt het agentschap de markttendensen op het gebied van nucleair materiaal en nucleaire diensten die gevolgen kunnen hebben voor de veiligstelling van de voorziening
  • werkt het agentschap samen met het raadgevend comité

Verder heeft het agentschap:

  • een optierecht op ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen die worden geproduceerd op het grondgebied van de lidstaten
  • het exclusieve recht om overeenkomsten te sluiten betreffende de levering van ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen die al dan niet van de Gemeenschap afkomstig zijn

3.

Meer informatie

Terug naar boven