r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling (REGIO)

Dit directoraat-generaal houdt zich bezig met de Europese acties ten behoeve van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie. Daarbij staat het verkleinen van verschillen in welvaart tussen de regio's en lidstaten centraal. Het DG helpt regio's die minder welvarend zijn of structurele problemen hebben hun concurrentievermogen te verbeteren en een zich sneller economisch te ontwikkelen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Regionaal beleid.

Het DG beheert drie grote fondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat bijstand verleent in de 27 lidstaten;
  • het Cohesiefonds, verleent bijstand op het gebied van vervoer en milieu in 15 lidstaten, waarvan het BBP ten hoogste 90% bedraagt van het communautaire gemiddelde. Landen die ondersteund worden door het cohesiefonds zijn Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië;
  • het Pre-toetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA), dat de kandidaat-lidstaten helpt hun milieusituatie te verbeteren en hun vervoersnetwerken te ontwikkelen

Daarnaast is het verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.

Terug naar boven