r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid (HR)

Dit directoraat-generaal zorgt dat de Europese ambtenaren een moderne, efficiënte en dynamische bestuursorganisatie kunnen vormen. Dit gebeurt door beleid te formuleren op het gebied van personeels- en veiligheidsbeleid. De hoofdtaak van het dg is erop toezien dat de Europese Commissie goed functioneert. Dit gebeurt door beleid te formuleren op het gebied van menselijk kapitaal en veiligheid.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer:

  • het scheppen en voortdurend verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en een werkklimaat waarin het personeel zijn potentieel optimaal kan benutten
  • het ontwikkelen en bevorderen van doelmatige werkmethoden
  • het verstrekken van degelijke adviezen aan de andere directoraten-generaal en diensten over vraagstukken op het gebied van administratie en personeelsbeheer en over organisatorische aangelegenheden
  • het definieëren, coördineren en zorgen voor de tenuitvoerlegging van maatregelen inzake personeelsbeleid, van aanwerving tot pensionering
  • het waarvorgen van de zekerheid en bescherming van het personeel, activitieiten en informatie in alle standplaatsen
  • ervoor zorgen dat er tijdig en efficiënt kwaliteitsdiensten aan de instelling en haar personeel worden geleverd
  • samenwerking met andere instellen en de coördinatie daarbij

Delen

Terug naar boven