r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (per 1 juli 2010 gesplitst)

Dit directoraat-generaal ondersteunde de Commissie bij het maken van voorstellen voor EU-wetgeving. Ook zag het toe op de implementatie van de wetgeving, nadat deze was aangenomen door de Raad van Ministers. Taak van het DG was ervoor te zorgen dat de hele Europese Unie een gebied is van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, zonder binnengrenzen.

Per 1 juli 2010 is dit DG gesplitst in een DG Justitie en een DG Binnenlandse Zaken.

Aandachtsgebieden van dit DG waren onder meer:

  • vrij verkeer van personen
  • visabeleid, Schengengebied, asiel en immigratie
  • samenwerking tussen de lidstaten bij civiele en strafrechtszaken
  • bestrijding van de misdaad (o.a. drugs- en zware criminaliteit) en terrorisme
  • mensenrechten, bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
  • samenwerking met andere landen en organisaties
  • justitiële aspecten van de uitbreiding van de EU

Delen

Terug naar boven