r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming (SANCO)

Dit directoraat-generaal was verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten, volksgezondheid en consumentenbescherming. Dit DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Gezondheidszorg en voedselveiligheid .

Per 1 januari 2015 is dit DG vervangen door het DG Gezondheid en voedselkwaliteit .

Kerntaken van dit DG waren:

  • het beschermen van consumenten
  • het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid
  • de veiligheid van Europees voedsel
  • de bescherming van de gezondheid en welzijn van dieren
  • de bescherming van gewassen en bossen

Delen

Terug naar boven