r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Concurrentie (COMP)

Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van de concurrentieregels uit de Europese Verdragen om te verzekeren dat de concurrentie in de EU markt niet verstoord wordt. Zo wordt bijgedragen aan de welvaart van de consumenten en de concurrentiekracht van de economie van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Mededinging

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

  • bestrijding van kartelvorming
  • beoordeling van fusies
  • liberalisering van markten en staatsinmenging
  • concurrentievervalsing door staatssteun aan bedrijven
  • controle van staatssteun in het kader van regionale ontwikkelings- en onderzoeksprogramma's
  • internationale samenwerking

Terug naar boven