r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Deze functionaris geeft leiding aan het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie (EU). Dit secretariaat bereidt alle vergaderingen van de Raad voor.

De secretaris-generaal staat aan het hoofd van een secretariaat dat bestaat uit een kabinet van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal, een juridische dienst, een persdienst en directoraten-generaal voor de diverse beleidssectoren. In de loop der jaren is het takenpakket van het secretariaat uitgebreid door middel van de integratie met de respectievelijke secretariaten van de West-Europese Unie (WEU), de Schengen Akkoorden en de Europese Politieke Samenwerking (EPS). De secretaris-generaal wordt voor een termijn van vijf jaar door de lidstaten benoemd op basis van gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

De huidige secretaris-generaal is de uit Kroatië afkomstige Marija Pejcinovic Buric.

Delen

Terug naar boven