r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

Logo European Medicines Agency

Dit agentschap bewaakt de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier binnen de EU. Het coördineert de beoordeling en bewaking van geneesmiddelen in de EU.

Het bureau is momenteel gevestigd in Londen. Op 20 november 2017 besliste de Raad Algemene Zaken dat het na de brexit in Amsterdam gevestigd wordt. Negen dagen later diende de Europese Commissie het officiële voorstel in om dat te regelen. Het besluit is goedgekeurd door het Europees Parlement.

Delen

Inhoud

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

 

Londen

Locatie (land)

 

Verenigd Koninkrijk

Grondslag

 

Verordening (EG) 2309/93 (vervangen Verordening (EG) 726/2004)

Oprichting

 

24 augustus 1993

Aard organisatie

 

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

 

Volksgezondheid

2.

Werkzaamheden

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is een samenwerkingsverband tussen wetenschappelijke medische instellingen uit de lidstaten. Dit platform beoordeelt de introductie van nieuwe geneesmiddelen en houdt toezicht op de kwaliteit van bestaande medicijnen.

Wanneer één lidstaat een nationale vergunning verleend heeft voor een geneesmiddel, dienen de andere lidstaten ook nationale vergunningen te verlenen voor datzelfde geneesmiddel (wederzijdse erkenningsprocedure).

Het Bureau werkt nauw samen met internationale partners en zorgt zo voor een grotere bijdrage van de EU aan de wereldwijde harmonisatie. Ook de EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) zijn aangesloten bij het EMA.

3.

Organisatie

Aan het hoofd van het agentschap staat de uitvoerend directeur, die vooral voor budgettaire aangelegenheden verantwoordelijk is. De uitvoerend directeur staat onder toezicht van de raad van bestuur.

De wetenschappelijke adviezen van het agentschap worden voorbereid door vier comités, die verantwoordelijk zijn voor:

  • geneesmiddelen voor menselijk gebruik (het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, CHMP),
  • diergeneesmiddelen (Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, CVMP)
  • de aanwijzing van "weesgeneesmiddelen" voor zeldzame ziekten (Comité voor weesgeneesmiddelen, COMP)
  • geneesmiddelen op basis van planten (Comité voor kruidengeneesmiddelen, HMPC)

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het wetenschappelijke werk van het EMA en zijn comités wordt ondersteund door een netwerk van 3.500 Europese deskundigen, die allen zijn aangesloten bij toonaangevende nationale onderzoeksinstellingen.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland is in het bestuur van het EMA vertegenwoordigd door ambtenaren van:

  • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Nederlandse specialisten die het EMA bijstaan in haar taken werken bij:

  • het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  • het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen
  • DLO Instituut voor Dierwetenschappen en Gezondheid
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven