r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

E.Sj.G.J. van Burmania Rengers

foto E.Sj.G.J. van Burmania Rengers
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Officier en gematigde orangist die tussen 1766 en 1795 bestuursfuncties uitoefende in Friesland, zoals gedeputeerde staat, burgemeester, grietman en afgevaardigde naar de Staten-Generaal. Tussen 1795 en 1801 ambteloos, maar in dat jaar benoemd in het Staatsbewind. Had daarna nog een jaar zitting in het Wetgevend Lichaam.

in de periode 1805-1806: lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Staatsbewind

Delen

Inhoud

1.

Voornamen

Egbert Sjuck Gerrold Juckema

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
IJsbrechtum, 21 maart 1745

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 februari 1806

3.

Partij/stroming

stroming(en)
orangist (gematigd)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

  • burgemeester van Leeuwarden, vanaf 1782
  • lid Staatsbewind der Bataafsche Republiek, van 17 oktober 1801 tot 29 april 1805
  • lid Wetgevend Lichaam, van 8 juli 1805 tot 24 februari 1806 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • dijkgraaf van Wymbritseradeel, van 1773 tot 1795
  • lid College van Curatoren Hogeschool te Franeker, van 1774 tot 1795

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie van financiën, van 1801 tot 1804 (staatsbewind)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn schoonvader was raad en burgemeester van Nijmegen en gedeputeerde ter Staten-Generaal
  • Zijn vader was grietman van Franekeradeel en van Wymbritseradeel, lid van Gedeputeerde Staten en gedeputeerde ter Staten-Generaal

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven