r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Dr. E.J. (Eduard) Bomhoff

foto Dr. E.J. (Eduard) Bomhoffvergrootglas

Econoom die namens de LPF in het eerste kabinet-Balkenende minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president was. Kwam uit een 'rood' Leids gezin en was als PvdA'er een kritisch columnist. Zette zich als hoogleraar in voor instelling van een economisch onderzoeksinstituut (Nyfer) dat de concurrentie moest aangaan met het Centraal Planburau. Erudiet, maar ook erg overtuigd van eigen gelijk, wat soms aanleiding was tot irritatie bij anderen. Toen zijn collega-minister Heinsbroek zijn positie als LPF-vicepremier leek aan te willen tasten, leidde dit tot spanningen, die uiteindelijk beider vertrek tot gevolg had. Keerde daarna terug naar de wetenschap.

LPF
in de periode 2002: minister, viceminister-president

Delen

Inhoud

1.

voornamen (roepnaam)

Eduard Jan (Eduard)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 september 1944

levensbeschouwing
Oud-Katholiek (op latere leeftijd; beschouwt religie niet als politieke, maar als privézaak)

3.

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (was 30 jaar PvdA-lid, tot eind mei 2002)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van mei 2002 tot augustus 2003

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar in Kenia (vervangende dienstplicht)
 • werkzaam bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds)
 • hoogleraar monetaire economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1981 tot 1994
 • directeur Rochester Erasmus Executive MBA-opleiding, van 1986 tot 1989 (initieerde deze opleiding)
 • hoogleraar financiële economie, Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1994 tot 22 juli 2002
 • directeur Instituut Nyfer (Nyenrode Forum for Economic Research), Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1995 tot 22 juli 2002 (oprichter)
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president, van 22 juli 2002 tot 16 oktober 2002
 • hoogleraar micro- en macro-economische ontwikkelingen, University of Bahrein, van september 2003 tot januari 2004
 • hoogleraar economie van Azië, Universiteit van Nottingham te Kuala Lumpur (Maleisië), van februari 2004 tot 2010
 • hoofd Business School, Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), van februari 2004 tot 2005
 • hoogleraar economie (Sunway Campus), Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), vanaf juli 2010

5.

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Centrale doelstelling van zijn beleid was een einde maken aan de diffuse verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de gezondheidszorg. Ziekenfondsen en verzekeraars moesten een zwaardere verantwoordelijkheid krijgen in een nieuw kostenstelsel. De overheid moest vooral toezien op kwaliteit en prestaties. Er zou gestreefd worden naar decentralisatie, deregulering, maatschappelijk ondernemerschap en marktwerking.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2002 samen met minister Donner een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het Staatsblad (Stb. 519) inzake de voorlopige maatregel. Ter bescherming van de volksgezondheid kan, voorafgaande aan en tijdens de strafvervolging, aan een verdachte van een overtreding een bevel worden gegeven bepaalde medische handelingen niet meer uit te voeren. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend en in 2002 in de Tweede Kamer verdedigd door de ministers Borst en Korthals. (27.669)

6.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn ouders verhuisden in 1957 naar Leiden
 • Schoolde zich in Kenia om tot econoom door boeken over econometrie te lezen
 • Was op het Leidse gymnasium een klasgenoot van Maarten van Traa
 • Werd door MBA-studenten verkozen tot beste docent
 • Had bij hem thuis, ook tijdens zijn ministerschap, geen televisie
 • Zijn vader was priester en later hoogleraar literatuurwetenschappen in Leiden
 • Zijn moeder was medewerkster van prof.dr. W. Banning, medeoprichter van de PvdA

woonplaats
Kuala Lumpur

7.

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Inflation, the quantity theory and rational expectations" (dissertatie, 1979)
 • "De kunst van het bezuinigen" (1982)
 • "Monetary Uncertainty" (1983)
 • "Indexatie van de staatsschuld" (1983)
 • "Liever een gouden handdruk" (1991)
 • "Stability of velocity in major industrial countries" (1991)
 • "Privatization" (1991)
 • "Currency convertibility: when and how?: a contribution to the Bulgarian debate!" (1991)
 • "Between price reform and privatization: eastern Europe in transition" (1991)
 • "Monetary reform in Eastern Europe" (1992)
 • "Monetary policy and inflation" (1992)
 • "Four econometric fashions and the Kalman filter alternative: a simulation study" (1992)
 • "Interest-rate targeting: the state-space approach" (1994)
 • "Een Haagse lente" (1994)
 • "Financial forecasting for business and economics" (1994)
 • "Met de spade op de schouder: infrastructuur en economische groei" (Nyfer-studie, 1995)
 • "Jaarvisie'98" (Nyfer-studie, 1997)
 • "Van wonen naar samenleven: de rol van corporaties" (Nyfer-studie, 1999) (met L. van der Geest)
 • "Marktwerking in de pensioensfeer: een recept met bijwerkingen" (Nyfer-studie, 2000) (met R.G.J. den Hertog)
 • "Kijken over de grenzen"(essay, 2000)
 • "Zorg voor het ziekenhuis" (Nyfer-studie, 2002)
 • "Meer markt in de gezondheidszorg: mogelijkheden en beperkingen" (Nyfer-studie, 2002)
 • "Blinde ambitie" (2002)
 • co-auteur van studies op financieel-economisch gebied
 • diverse tijdschriftartikelen
 • onderzoeker voor Maleisië voor het World Values Survey. Publiceerde hierover in verschillende vooraanstaande tijdschriften.

literatuur/documentatie
 • N. van Bemmel en P. Giesen, "Weg met het corporatisme", De Volkskrant, 27 augustus 1994
 • "Deksels en dwars. E.J. Bomhoff (LPF), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vice-premier", Trouw, 17 juli 2002
 • Egbert Kalse, "Een dwarse denker met een missie", NRC Handelsblad, 22 juli 2002
 • T.J. Meeus en H. Staal, "Ik ben er bijna, dacht ik", Zaterdag Bijvoegsel NRC Handelsblad, 26/27 oktober 2002

8.

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Delen

Terug naar boven