r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mr. J.Sj.G.J. baron van Burmania Rengers

foto Mr. J.Sj.G.J. baron van Burmania Rengers
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Gematigde orangist uit een voornaam Fries geslacht - zijn vader was burgemeester van Leeuwarden en gedeputeerde van Friesland - die tijdens de Republiek deel uitmaakte van de Staten van Friesland. Na de Bataafse omwenteling werd hij advocaat en vervolgens rechter. Kreeg in 1807 lid in het Wetgevend Lichaam en was tijdens het Franse keizerrijk bestuurder in Friesland, vrederechter en lid van het Franse Wetgevend Lichaam. Had zitting in de Notabelenvergadering van 1814 en werd door soeverein vorst Willem benoemd tot staatsraad.

in de periode 1807-1832: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid notabelenvergadering, lid Raad van State

Delen

Inhoud

1.

Voornamen

Justinus Sjuck Gerrold Juckema

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
IJsbrechtum, 13 augustus 1773

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 november 1832

3.

Partij/stroming

stroming(en)
gematigd orangist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/12)

  • lid Raad van State, van 12 april 1814 tot 28 november 1832 (benoemd bij S.B. van 6 april 1814)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 19 september 1814 tot 1824 (voor de Ridderschap, grietenij Lemsterland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • kamerheer van koning Willem I in buitengewone dienst
  • lid Ridderschap van Friesland, vanaf 1825

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van C.Ch. Six van Oterleek, minister
  • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van F.W.F.Th. van Pallandt van Keppel, minister
  • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van R.F. baron Raders, Gouverneur van Suriname en van Curaçao

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 28 augustus 1814
  • baron, 8 juli 1822

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven