r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

E. (Eimert) van Middelkoop

foto E. (Eimert) van Middelkoopvergrootglas

Eimert van Middelkoop (1949) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Defensie. Hij was van 23 februari tot 14 oktober 2010 tevens minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Van 1989 tot 2002 was de heer Van Middelkoop Tweede Kamerlid, eerst voor het GPV en later voor de ChristenUnie en in de periode 2003-2007 was hij Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Eerder was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie van het GPV. Hij leidde in 1995-1996 als Kamerlid het parlementaire onderzoek naar klimaatverandering. In de Tweede en Eerste Kamer hield hij zich bezig met onder meer buitenlandse Zaken, Europese aangelegenheden, financiën, defensie en milieu.

ChristenUnie, GPV
in de periode 1989-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, minister

Delen

Inhoud

1.

voornaam (roepnaam)

Eimert (Eimert)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Berkel en Rodenrijs, 14 februari 1949

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

3.

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), van 1974 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-RPF/GPV, van 19 mei 1998 tot 13 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • docent Gereformeerde Sociale Academie te Zwolle, van 1972 tot 1973
 • fractiemedewerker GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1973 tot 14 september 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 23 mei 2002
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 februari 2001 tot 13 maart 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 22 februari 2007
 • minister van Defensie, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010

5.

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met buitenlandse zaken, milieubeheer, economische zaken, welzijn en volksgezondheid
 • Diende in 1995 samen met Alis Koekkoek (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in inzake het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet. Dit voorstel werd in 1997 door de Tweede Kamer verworpen. (24.431)
 • Een door hem in 1994 ingediende (en met algemene stemmen aangenomen) motie leidde in 2000 tot opneming in de Grondwet van een parlementair instemmingsrecht bij uitzending van Nederlandse militairen bij vredesoperaties (de artikel 100-procedure).

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2004 (in tegenstelling tot zijn fractiegenoot Schuurman) tegen het wetsvoorstel Wet op de uitgebreide identificatieplicht

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 samen met staatssecretaris Van der Knaap de beleidsbrief 'Wereldwijd dienstbaar' uit over de Nederlandse militaire rol bij internationale crisisbeheersing. Uitgangspunt blijft dat gelijktijdig gedurende langere tijd kan worden deelgenomen aan maximaal drie operaties in het 'lagere deel' van het militaire geweldsspectrum. Er zal meer geïnvesteerd worden in personeel, met name in werving en behoud. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de operationele inzetbaarheid. (31.243)
 • Was in 2007 samen met minister Verhagen eerstverantwoordelijke voor het besluit om de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Uruzgan (Afghanistan) te verlengen met twee jaar. De missie wordt mede gericht op het versterken van het Afghaanse bestuur. De terugtrekking van Nederlandse troepen begint 1 augustus 2010 en moet voor 1 december 2010 zijn afgerond.
 • Was in 2008 samen met minister Verhagen verantwoordelijk voor het besluit om Nederlandse marineschepen in te zetten bij een EU-operatie ('Atalanta') ter bestrijding van zeepiraterij voor de kust van Somalië
 • Diende in 2010 het wetsvoorstel Kaderwet veteranen in (32.538)

6.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd vrijgesteld van dienstplicht vanwege onmisbaarheid als medewerker van de GPV-Tweede Kamerfractie
 • Zijn vader was meubelmaker

woonplaats
Berkel en Rodenrijs

7.

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Reformatie en Tolerantie" (Willem de Zwijger Stichting, 1985)
 • "Nederland en Europa; deelstaat of vrij Koninkrijk" (Groen van Prinsterer Stichting, 1988)
 • "Partijtheoreticus tot eer van God. Bart Verbrugh (1916-2003)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003

literatuur/documentatie
 • NRC Handelsblad, 26 januari 1991
 • Jaus Müller en Michèle de Waard, "De weg van Berkel en Rodenrijs naar Uruzgan", NRC Handelsblad, 27 augustus 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

8.

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Delen

Terug naar boven