r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Drs. G.M. (Gijs) de Vries

foto Drs. G.M. (Gijs) de Vriesvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Rustige, welsprekende liberaal die vooral carrière maakte op Europees niveau. Na wetenschappelijk medewerker aan de Leidse universiteit te zijn geweest, werd hij op 28-jarige leeftijd lid van het Europees Parlement. Verwierf daar het nodige gezag en werd voorzitter van de liberale fractie. Was twee keer lijsttrekker van de VVD bij de Europese Verkiezingen. Als staatssecretaris voor rampenbestrijding en Antilliaanse zaken in het tweede kabinet-Kok was hij minder in beeld. Na een korte periode in de Tweede Kamer werd hij lid van de Europese conventie en daarna Europees coördinator terrorismebestrijding. In 2008-2011 lid van de Algemene Rekenkamer en in 2011-2014 van de Europese Rekenkamer. Stapte in 2010 over naar D66.

VVD
in de periode 1984-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Algemene Rekenkamer, lid Europees Parlement, lid Europese Rekenkamer, EU-coördinator terrorismebestrijding

Delen

Inhoud

1.

Voornamen (roepnaam)

Gijsbert Marius (Gijs)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
New York (VS), 22 februari 1956

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1974 tot oktober 2010
 • D66 (Democraten 66), vanaf oktober 2010

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker politieke wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, van 1981 tot 1984
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 12 oktober 1981 tot 13 december 1984
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken, rampenbestrijding en streektalen), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 8 oktober 2002
 • regeringsvertegenwoordiger op de Europese Conventie voor de vaststelling van een Europese Grondwet, van 4 oktober 2002 tot juli 2003
 • ambassadeur in bijzondere dienst, vanaf 1 maart 2004
 • EU-coördinator voor terrorismebestrijding, van 25 maart 2004 tot maart 2007
 • parttime wetenschappelijk medewerker/veiligheidsdeskundige, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", vanaf 2007
 • lid Algemene Rekenkamer, van 1 oktober 2008 tot 1 januari 2011 (beëdiging 8 oktober)
 • lid Europese Rekenkamer, van 1 januari 2011 tot 1 januari 2014

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als Tweede Kamerlid het woord bij het debat over de Staat van de Europese Unie

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1999 de Nota 'Toekomstige samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba' uit. Hierin wordt ingegaan op de doelstellingen van de samenwerkingsrelatie. Steun zal hoofdzakelijk worden gegeven via fondsen in de vorm van programmafinanciering. Voorwaarden voor het invoeren van een nieuw samenwerkingsbeleid zijn een gezond financieel-economisch beleid en kwaliteit van bestuur. Uiteindelijk moeten de Antillen en Aruba zelfredzaam zijn, waarbij zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. (26.605 )
 • Bracht in 1999 de Beleidsnota Rampenbestrijding 2000-2004 ('de veiligheidsketen gesmeed') uit. Er worden beleidsmaatregelen en wetgeving aangekondigd om de samenwerking tussen hulpverleningsdiensten te verbeteren, zoals een nieuwe regionale gebiedsindeling van de brandweerregio's en vastlegging van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding en van een regionaal beheersplan rampenbestrijding. (26.956 )
 • Kwam naar aanleiding van de cafébrand in Volendam met een standpunt over de conclusies en aanbevelingen van de Commissie onderzoek cafébrand nieuwsjaarsnacht 2001 en de rijksinspecties. Daarbij wordt onder andere het opstellen van een actieprogramma brandveiligheid aangekondigd. (27.575 )
 • Was verantwoordelijk voor de invoering van C2000, een landelijk dekkend digitaal systeem voor mobiele communicatie voor politie, brandweer, ambulancediensten en de koninklijke marechaussee (25.124 , 28.725 )
 • Was verantwoordelijk voor het project GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem), waarbij voorgesteld wordt de niet op elkaar afgestemde, verouderde meldkamersystemen van brandweer, politie en ambulance te vervangen door één gemeenschappelijk meldkamersysteem (28.970 )

op het gebied van de EU
 • Hield zich in het Europees Parlement voor hij fractievoorzitter werd bezig met interne marktzaken en handelspolitiek
 • Diende in november 1992 een verslag in over de deelname van de Europese Gemeenschap aan de OECD-bepalingen inzake internationale investeringen van multinationale ondernemingen.
 • Presenteerde in juni 2004 een overzicht van maatregelen die op EU-niveau genomen worden ter bestrijding van terrorisme
 • Stelde van april tot juni 2006 een 'emotief lexicon' op voor de bespreking van radicalisering in EU-verband; het lexicon moet termen als 'islamitisch terrorisme' en 'djihad' vervangen door neutrale termen, om de gewone moslim niet vervreemden van EU-zaken SB Trouw, 14-4-2006
 • Speelde een leidende rol in de Europese campagne tot oprichting van het Internationaal Strafhof

bijdragen voor de Europese conventie voor de Europese Grondwet

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was bankdirecteur
 • Zijn grootmoeder was Duits

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Defensie, augustus 1994 (geweigerd)

woonplaats
's-Gravenhage

7.

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • "G. de Vries (VVD); Rustig en zakelijk", NRC Handelsblad, 30 juli 1998
 • Marc Peeperkom, "Een bescheiden analyticus waar iedereen stil van wordt", De Volkskrant, 26 maart 2004
 • Ruud van Heese, "Een verstokte Europeaan", Trouw, 26 maart 2004
 • Egbert Kalse en Floris van Straaten, "Te licht voor Nederland, zwaar genoeg voor Europa", NRC Handelsblad, 29 maart 2004
 • Jan Werts en Luuk Sengers, "'Terroristen onderschatten onze veerkracht'", Intermediair, 28 juli 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

8.

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven