r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Dr. U. (Uri) Rosenthal

foto Dr. U. (Uri) Rosenthal
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

VVD-politicus en bestuurskundige, die een belangrijke rol speelde tijdens de formatie 2010 en daarna minister van Buitenlandse Zaken werd in het kabinet-Rutte I. Autoriteit op het gebied van veiligheids- en crisismanagement en oprichter van COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement BV. In Rotterdam en Leiden hoogleraar bestuurskunde en elf jaar Eerste Kamerlid voor de VVD, waarvan vijf jaar fractievoorzitter. Ondernam in 2010 met Wallage tevergeefs pogingen om een Paars kabinet te vormen, met GroenLinks als vierde partij. Zijn ministerschap verliep moeizaam. Had geen al te goede relatie met zijn ambtenaren en kreeg onder meer te maken met de terechtstelling van een Nederlandse onderdane in Iran. Verdedigde deelname aan missies in Afghanistan, Libië en Zuid-Soedan.

VVD
in de periode 1999-2012: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Uriël (Uri)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Montreux (Zwits.), 19 juli 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1984

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • voorzitter COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V., van 1996 tot oktober 2010
 • directeur U. Rosenthal Beheer (voorheen Kripolis B.V.)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 14 oktober 2010
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 2005 tot 14 oktober 2010
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 12 juni 2010 tot 25 juni 2010
 • informateur, van 5 juli 2010 tot 21 juli 2010 (samen met J. Wallage)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter regiegroep Vitale Varkenshouderij, vanaf juni 2015
 • lid board of governors IDRC (International Development Research Cente) in Canada, vanaf september 2015

vorige (2/36)
 • lid bestuur Technion Society in the Netherlands
 • adviseur "Aon Global Risk Services"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1999 tot 10 juni 2003

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was tot hij in 2005 fractievoorzitter werd woordvoerder justitie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/11)
 • Was in december 2011 gastheer bij de internationale conferentie 'Freedom Online' over vrijheid op het internet. Maakte geld vrij voor ondersteuning daarvan.
 • Riep om april 2012 de Nederlandse ambassadeur terug uit Suriname uit protest tegen het aannemen van een Amnestiewet voor de verdachten van de 8-decembermoorden in 1982

als (in)formateur
 • Kreeg op 12 juni 2010 het verzoek om, mede gelet op de moeilijke situatie waarin ons land verkeert, op korte termijn te verkennen welke mogelijkheden op basis van de verkiezingsuitslag aanwezig zijn voor de vorming van een kabinet dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en daartoe als eerste te onderzoeken de mogelijkheid van een kabinet waarvan de grootste partij en de grootste winnaar deel uitmaken. Bracht op 25 juni eindverslag uit, waarin hij adviseerde één of twee informateurs van VVD- en/of PvdA-huize te benoemen die vorming van een breed 'midden'-kabinet moesten onderzoeken, waarvan in ieder geval PvdA en VVD zouden deel uitmaken.
 • Kreeg op 5 juli 2010 het verzoek om, gelet op het eindverslag van de informateur en de daarin vervatte conclusie, samen met prof.drs. J. Wallage, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de spoedige totstandkoming van een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Op 21 juli concludeerden zij dat de inhoudelijke verschillen daarvoor te groot waren.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij is geboren uit Joodse ouders. In 1942 vluchtten zij uit Nederland via Frankrijk naar Zwitserland, waar zij in 1943 werden toegelaten. Op 19 juli 1945 werd hij in Montreux geboren. Later dat jaar keerde het gezin terug naar Nederland.
 • Zijn vader was octrooigemachtigde

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"de Rampenprofessor" (vanwege zijn deskundigheid op het gebied van veiligheid en rampenbestrijding)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven