r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Dr. S. (Schelto) Patijn

foto Dr. S. (Schelto) Patijn
vergrootglas
bron: Fotobureau Stokvis/NOS
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Regent moderne stijl van PvdA-huize uit een bestuurdersfamilie. Achtereenvolgens Tweede Kamerlid, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en burgemeester van Amsterdam. Was als Kamerlid een warm pleitbezorger van Europese samenwerking en ontwierp een regeling voor rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement. Speelde verder een belangrijke rol bij de debatten over de Grondwetsherziening van 1983. Krachtige burgemeester van Amsterdam, die met voortvarendheid de drugsoverlast bestreed. Wist, ondanks zijn 'Haagse' afkomst, populariteit te verwerven onder de Amsterdammers door zijn open en directe wijze van besturen en zijn goede contacten met 'gewone' Amsterdammers. Warme, innemende man, die zich met veel toewijding voor de publieke zaak inzette.

PvdA
in de periode 1973-1994: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979), Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Schelto (Schelto)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 augustus 1936

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 15 juli 2007

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 16 juni 1984
 • lid Europees Parlement, van 3 juli 1973 tot 16 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, van 16 juni 1984 tot 1 juni 1994
 • burgemeester van Amsterdam, van 1 juni 1994 tot 1 januari 2001

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/25)

 • voorzitter "Het Nederlands-Vlaams Theaterfestival"
 • lid Raad van Advies/CORPUS Advisory Board

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 1 december 1982
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 16 juni 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 1981 met zijn fractiegenoot Harry van den Bergh een initiatiefwetsvoorstel in over regels voor het toetsen van ontwikkeling, produktie, aanschaf en plaatsing van wapensystemen aan het belang van de wapenbeheersing. Het voorstel werd later ingetrokken. (16.595)
 • Diende in 1981 met zijn fractiegenoot Kees van den Anker een initiatiefwetsvoorstel in om ook in het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing te verklaren. Het voorstel verviel in 1984 na instelling van de gemeenten Almere en Zeewolde. (16.671)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1982 eerste op de voordracht van Commissaris van de Koningin M. Vrolijk voor het burgemeesterschap van Rotterdam. Het kabinet gaf (in navolging van de meerderheid van de Rotterdamse raad) echter de voorkeur aan Bram Peper.
 • Was tussen mei en november 1999 door ziekte verhinderd zijn burgemeestersambt uit te oefenen
 • Werd in februari 2001 voorgedragen voor het vicevoorzitterschap van de PvdA, maar trok zich terug als kandidaat vanwege zijn gezondheid

uit de privésfeer (3/4)
 • Promoveerde bij prof. P.J.G. Kapteyn
 • Bij zijn promotie trad minister Vredeling (oud-lid Europees Parlement) op als één van zijn parafnymfen
 • Een broer van hem was burgemeester van respectievelijk Dodewaard, Doesburg en Naarden

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven