r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

T. (Teun) Tolman

foto T. (Teun) Tolman
vergrootglas
bron: Nick Morelis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zelfverzekerde veehouder uit de Friese Stellingwerven die zich via de christelijk-historische jongerenorganisatie, de plaatselijke en provinciale politiek en de christelijke boerenbond opwerkte tot een actief Tweede Kamerlid op de rechtervleugel van de CHU en het CDA. Stortte zich ten slotte ondanks een geringe talenkennis onvervaard in de internationale politiek als lid van het Europees Parlement. In de Tweede Kamer woordvoerder landbouw en waterstaat. Aanhanger van het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind.

CHU, CDA
in de periode 1963-1989: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Teunus (Teun)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf, Frl.), 22 september 1924

overlijdensplaats en -datum
Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf, Frl.), 30 oktober 2007

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 9 november 1959 tot 5 juni 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 17 juli 1979
 • lid Europees Parlement, van 19 januari 1978 tot 17 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/17)

 • voorzitter Vereniging Vrienden van de Markerwaard
 • adviseur bedrijven in de landbouw, omstreeks 1989

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot 17 juli 1979
 • voorzitter commissie landbouw (Europees Parlement), van 1984 tot 1987

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid CBTB Friesland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder landbouw en waterstaat van de CHU en het CDA in de Tweede Kamer. Hield zich verder onder meer bezig met binnenlandse zaken en PTT-aangelegenheden en in de periode 1973-1977 met volkshuisvesting en binnenscheepvaart.

opvallend stemgedrag (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in 1967 op aandrang van het hoofdbestuur van de CBTB ontslag als wethouder
 • Trok zich in januari 1978 terug als kandidaat voor het (tweede) vicefractievoorzitterschap, omdat hij de voorkeur gaf aan het lidmaatschap van het Europees Parlement

uit de privésfeer
Hij was een schoonzoon van Germ Gerbrandij, een tweelingbroer van CHU-gedeputeerde (en kortstondig Tweede Kamerlid) H.M. Gerbrandij

anekdotes en citaten
 • CDA-leider Ruud Lubbers zei ooit op het CDA-congres dat Tolman op zijn visitekaartje had staan: wet- en veehouder. Tolman zelf ontkende dit later ten stelligste.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven