r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Mr. H.I. Schönfeld

foto Mr. H.I. Schönfeldvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Oost-Groningse vrijzinnig-democratische magistraat, die dertig jaar burgemeester van Winschoten was en één jaar Eerste Kamerlid. Als patriarchale burgemeester van Winschoten zette hij zich in voor de vestiging van onderwijsinstellingen en voor kanalisatie van waterwegen.

VDB
in de periode 1922-1923: lid Eerste Kamer

Delen

Inhoud

1.

voornamen

Harbert Ido

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Bellingwolde, 2 september 1861

overlijdensplaats en -datum
Winschoten, 15 februari 1937

begraafplaats en -datum
Bellingwolde, 19 februari 1937

levensbeschouwing
Hervormd: vrijzinnig

3.

partij/stroming

partij(en)
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)

4.

hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur te Winschoten, vanaf 1887
 • lid gemeenteraad van Winschoten, van april 1891 tot 1 oktober 1906
 • wethouder van Winschoten, van 1891 tot 1 oktober 1906
 • rechter-plaatsvervanger Arrondisssementsrechtbank te Winschoten, van 1 februari 1893 tot 1 oktober 1931
 • schoolopziener, arrondissement Onstwedde, van 1 september 1897 tot 1 januari 1921
 • burgemeester van Winschoten, van 1 oktober 1906 tot 1 oktober 1936
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 4 juli 1911 tot september 1922 (voor het kiesdistrict Winschoten)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1922 tot 18 september 1923 (voor de provincie Groningen)

5.

nevenfuncties

 • lid (later voorzitter) College van Regenten, Gevangenis te Winschoten, vanaf 19 februari 1895 (nog in 1922)
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk Groningen
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Noordelijke Machinefabriek, van 1904 tot 15 februari 1937
 • voorzitter waterschap Westerwolde, van augustus 1905 tot 15 februari 1937
 • lid Raad van Commissarissen kunstweg Winschoten-Beerta-Pruisische Grens
 • lid curatorium Gymnasium te Winschoten, van 1911 tot 1936
 • voorzitter Provinciale Groningsche Archaelogische Commissie, omstreeks 1926 en nog in 1931
 • lid bestuur Vereniging van burgemeesters in de provincie Groningen
 • president-kerkvoogd Nederlandse Hervormde Kerk te Winschoten
 • voorzitter sociëteit "Harmonie" te Winschoten
 • voorzitter commissie BVL (Bijzondere Vrijwillige Landstorm), afdeling Winschoten

6.

opleiding

academische studie
 • rechtsgeleerdheid (gepromoveerd op dissertatie), Rijksuniversiteit Groningen, van 27 september 1880 tot 2 december 1886

7.

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak enkele keren over uiteenlopende onderwerpen (onderwijs, zomertijd, opheffing rechtbanken, Arbeidsgeschillenwet)

8.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Tijdens zijn langdurige burgemeesterschap werden in Winschoten nieuwe scholen gesticht, werden een ziekenhuis, politiebureau en marechausseekazerne gebouwd, werd het verkeerswezen verbeterd (onder andere door aanleg van een tramweg door het Oldambt), werd aan woningverbetering gedaan, werd een gemeentelijk sportpark en zwembad aangelegd en werd een spoor- en tramhaven gegraven.
 • Werd, toen hij 25 jaar burgemeester was van Winschoten, aldaar geëerd met een monumentale fontein. Deze werd op 1 oktober 1931 onthuld op het Burgemeester Schönfeldplein (een nieuw plein, aangelegd ter plaatse van de gedempte Oosterhaven). Tevens werd de nieuwe straat van de voormalige Oosterhaven naar de Gaslaan Burgemeester Schönfeldsingel genoemd.

uit de privésfeer
Zijn vader was arts in Winschoten

woonplaats(en)/adres(sen)
Winschoten

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 augustus 1923

9.

publicaties/bronnen

publicaties
"Klachtendelicten" (dissertatie, 1886)

literatuur/documentatie
"Het Vaderland", 16 februari 1937

10.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
J.Ch. Schönfeld, Johann Christoph

geboorteplaats en/of -datum
Winschoten, 27 juni 1816

moeder
W. Poppens, Wubbina

geboorteplaats en/of -datum
Bellingwolde, 8 november 1828

beroep grootvader (vaderskant)
arts

beroep grootvader (moederskant)
landbouwer

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven