r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Dr. M. (Marinus) Ruppert

foto Dr. M. (Marinus) Ruppert
vergrootglas
bron: ANP Fotoarchief/Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Grote man van de christelijke vakbeweging, die opklom van tuindersknecht tot 'onderkoning' (vicepresident van de Raad van State). Kan worden getypeerd als een zelfverzekerde vakbondsleider, autodidact, die van huis uit vertrouwd was met de christelijke arbeidsbeweging. Was voorzitter van de Christelijke landarbeidersbond en daarna twaalf jaar de dominante voorzitter van het CNV. Uitstekend onderhandelaar. Gebruikte de Eerste Kamer, waarvan hij drie jaar lid was, vooral om zaken te doen met zijn collega-voorzitters van NVV en KAB. IJverig publicist over Luther. Samen met Jaap Burger als (in)formateur architect van het kabinet-Den Uyl.

ARP
in de periode 1959-1980: lid Eerste Kamer, lid Raad van State, vicepresident Raad van State

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Marinus (Marinus)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • M. Ruppert, van 1 september 1911 tot 20 oktober 1970
 • Dr. M. Ruppert, vanaf 20 oktober 1970 (nadat aan hem door de Vrije Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 1 september 1911

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 27 februari 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/14)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 23 september 1959
 • lid Raad van State, van 1 oktober 1959 tot 1 september 1973 (benoemd bij K.B. van 28 augustus 1959)
 • vicepresident Raad van State, van 1 september 1973 tot 1 oktober 1980 (benoemd bij K.B. van 6 augustus 1973; ontslag bij K.B. van 25 juni 1980)

ambtstitel
 • minister van staat, van 29 november 1980 tot 27 februari 1992

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 4 december 1972 tot 30 januari 1973
 • kabinetsformateur, van 23 april 1973 tot 11 mei 1973 (samen met J.A.W. Burger)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/17)

 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, van 1963 tot 1972
 • voorzitter Bond van hofpersoneel

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid afdeling Sociale Zaken (en volksgezondheid) (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met sociale zaken

als (in)formateur
 • Kreeg op 4 december 1972 de opdracht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van vorming van een kabinet, dat in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging kon ondervinden. Bracht hierover op 30 januari 1973 verslag uit, waarin hij als eerste optie noemde de vorming van een extraparlementair centrumlinks kabinet.
 • Op 23 april 1973 kregen hij en Burger de opdracht tot het vormen van een kabinet, dat in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging kon ondervinden. Op basis van de conclusies van de informateurs Van Agt en Albeda kon de formatie van het kabinet-Den Uyl worden voltooid. De CHU kon zich niet vinden in de voorgestelde zetelverdeling en haakte definitief af. Onder leiding van Burger en Ruppert werden op 3 mei in een preconstitutionerend beraad mogelijke geschilpunten door de kandidaat-ministers opgelost. De formatie kon hierna op 11 mei worden afgerond.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Betoonde in 1954 zijn instemming met het mandement waarin de bisschoppen zich keerden tegen het lidmaatschap van katholieken van socialistische organisaties. Voor het NVV was dat reden om de contacten met het CNV tijdelijk te verbreken.
 • Was in mei 1959 één van de ondertekenaars van een brief aan het Centraal Comité van de ARP waarin een aantal antirevolutionairen hun verontrusting uitspraken over het in hun ogen te weinig sociaal-christelijke karakter van het kabinet-De Quay
 • Bracht in 1981 als minister van staat advies uit tijdens de kabinetsformatie. Adviseerde onder meer tot de benoeming van De Gaay Fortman tot informateur.

verkiezingen
 • Werd in 1956 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven