r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Jhr.Mr. C.J.Ch.H. (Carel) van Nispen tot Sevenaer

foto Jhr.Mr. C.J.Ch.H. (Carel) van Nispen tot Sevenaervergrootglas

Vooraanstaand katholiek Tweede Kamerlid uit een bekend Gelders geslacht. Afgevaardigde voor het district Breda en later voor Nijmegen. Ageerde in 1871 tegen het schrappen van de gelden voor het gezantschap bij de Paus en was een belangrijk tegenstander van de onderwijswet in 1878. Is in die zin als één van de eerste politieke voormannen van de katholieken te beschouwen. Min of meer de leider van de katholieke fractie. Maakte deel uit van de Grondwetscommissie in 1883, maar overleed in 1884. Krachtig gebouwde man. Vaak en lang sprekend, met een doordringend basgeluid, en met de nodige gebaren.

conservatief (katholiek), Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1871-1884: lid Tweede Kamer

Delen

Inhoud

1.

voornamen (roepnaam)

Carel Jan Christiaan Hendrik (Carel)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Zevenaar, 28 augustus 1824

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 3 april 1884

begraafplaats en -datum
Zevenaar, 7 april 1884 (familiegraf)

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

3.

partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Arnhem, van 1852 tot 1 april 1869
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 5 juli 1853 tot 3 juli 1877 (voor het kiesdistrict Zevenaar)
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Arnhem, van 1 juni 1861 tot 1 april 1869
 • raadsheer Gerechtshof te Arnhem, van 1 april 1869 tot 3 april 1884
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1871 tot 22 december 1875 (1871-1875 voor het kiesdistrict Breda, september-december 1875 voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 1876 tot 3 april 1884 (voor het kiesdistrict Nijmegen)

5.

nevenfuncties

lid Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-J. Heemskerk), van 11 mei 1883 tot 18 maart 1885

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 1882 tot april 1882

6.

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Leiden, van 11 september 1844 tot 29 juni 1850

7.

activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in de Kamer regelmatig het woord over uiteenlopende zaken (justitie, kiesrecht, onderwijs, militaire aangelegenheden, koloniën)

8.

wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1876 was een tussentijdse verkiezing nodig vanwege zijn benoeming tot raadsheer na totstandkoming van de nieuwe Wet op de rechterlijke organisatie
 • Werd in september 1880, maart 1881 en september 1882 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

uit de privésfeer
 • Oprichter van de Utrechtse Onderwijzersbond
 • Zijn eerste echtgenote was een kleindochter van M. Helmich, lid Notabelenvergadering
 • Een zoon van hem was gedeputeerde van Gelderland
 • De halfzus van zijn eerste echtgenote was getrouwd met J.N.J. Heerkens, buitengewoon lid Tweede Kamer
 • Zijn schoonvader was raadsheer in het Hooggerechtshof en in de Hoge Raad

verkiezingen
 • Werd in 1868 bij de algemene verkiezingen in het district Zutphen verslagen door de liberalen Dam en Lenting
 • Versloeg in 1871 in het district Breda N.R.H. Guljé (lib.)
 • Werd in 1875 in de districten Breda en Nijmegen gekozen en opteerde voor Nijmegen. Versloeg in Breda J.H. van Mierlo en in Nijmegen W. Francken.
 • Werd in 1879 met ruim 90 procent van de stemmen gekozen
 • Versloeg in 1883 K.W. van Gorkum (lib.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van R.K. Eredienst, januari 1868

woonplaats(en)/adres(sen)
Arnhem

ridderorden
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 12 mei 1874

buitenlandse onderscheidingen
Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote

9.

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Lavater jr., "Politieke Photografien van de aftredende leden der Tweede Kamer" (1879)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 1379

10.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te 's-Gravenhage, 6 augustus 1851 (echtgenote overleden 19 november 1852)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Roermond, 9 februari 1854

echtgeno(o)t(e)/partner
Jkvr. P.P.J. Diert van Melissant, Paulina Petronella Johanna

2e echtgeno(o)t(e)/partner
Jkvr. C.M.E.P. Michiels van Kessenich, Cornelia Maria Eugenia Petronella

kinderen
3 zoons en 1 dochter (uit tweede huwelijk)

vader
Jhr. J.A.Ch.A. van Nispen van Sevenaer, Joannes Antonius Christianus Arnoldus

geboorteplaats en/of -datum
Zevenaar, december 1803 (gedoopt 27 december)

moeder
I.E.J. Hoevel, Isabella Elisabetha Josepha

geboorteplaats en/of -datum
Beek, gem. Bergh, 19 maart 1804

broers en zusters
6 broers en 3 zussen (zelf de oudste)

beroep grootvader (vaderskant)
 • officier
 • landrentmeester
 • hoofdschout van Zevenaar

familierelaties

Delen

Terug naar boven