r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Jhr.Mr. K.A. Godin de Beaufort

foto Jhr.Mr. K.A. Godin de Beaufort
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Conservatieve antirevolutionair uit een Utrechts adellijk geslacht van landheren en regenten. Was voor hij Tweede Kamerlid werd alleen hoogheemraad, raadslid in Utrecht en Statenlid. Werd in 1888 zonder veel enthousiasme minister van Financiën in het Coalitiekabinet-Mackay. Gaf in die functie geen blijk van een grote werklust en bracht nauwelijks belangrijke financiële wetgeving tot stand. Nadien - als vrij-antirevolutionair - Eerste Kamerlid. Woonde op kasteel Maarsbergen.

Vrij-AR, CHP, CHU, antirevolutionair, ARP
in de periode 1882-1910: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

Delen

Inhoud

1.

Voornamen

Karel Antonie

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Jhr. K.A. de Beaufort, van 16 januari 1850 tot 29 april 1856

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 16 januari 1850

overlijdensplaats en -datum
Maarsbergen (gem. Maarn), 7 april 1921

begraafplaats en -datum
Maarsbergen, familiegraf bij Kasteel Maarsbergen, 11 april 1921

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 1896
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), van 1897 tot 16 april 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), van 16 april 1903 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

4.

Hoofdfuncties/beroepen (9/11)

 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 6 september 1881 tot 21 april 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 november 1882 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • minister van Financiën, van 21 april 1888 tot 21 augustus 1891
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1893 tot 23 juli 1904 (voor Zeeland)
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam, van 1 december 1898 tot 1916
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 1 november 1910 (voor Zeeland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Staatscommissie onderzoek naar de financiële toestand van de gemeenten, van 7 juli 1903 tot januari 1906
 • hoofdingeland waterschap Langbroek, omstreeks 1904

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van maart 1907 tot december 1907
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van maart 1908 tot december 1908

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over financiële onderwerpen, over handel en over kiesrechtzaken
 • Sprak in de Eerste Kamer enkele malen over financiële onderwerpen

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Het door hem in 1889 verdedigde wetsvoorstel tot instelling van een consignatiekas werd in de Eerste Kamer met 40 tegen 2 stemmen verworpen

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1888 een wet tot verlenging en wijziging van het aan De Nederlandsche Bank verleende octrooi tot stand. Het in 1863 aan de Nederlandsche Bank verleende octrooi om als circulatiebank op te treden, werd opnieuw met 25 jaar verlengd. Verder werd het kapitaal van de Bank vergroot. De Bank kreeg de bevoegdheid om dat kapitaal deels in solide effecten te beleggen en om wisselbrieven en ander handelspapier te kopen en verkopen. De Staat kreeg een aandeel in de winsten die de Bank maakte boven de gewone kapitaalrente. Het wetsvoorstel was in 1886 ingediend door minister Bloem.
 • Bracht in 1890 de Pensioenwet voor burgerlijke ambtenaren tot stand, die een pensioenvoorziening regelde voor ambtenaren, en hun weduwen en wezen. Er werd een pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren ingesteld, die de aanvragen voor pensioen beoordeelde. Het Weduwen- en wezenfonds voor burgerlijke ambtenaren werd beheerd door vijf koninklijke commissarissen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 22 februari 1881 bij een tussentijdse verkiezing tot Statenlid gekozen, maar pas op 6 juli geïnstalleerd
 • In 1889 stemden alle liberale Tweede Kamerleden tegen zijn begroting
 • Werd op 9 november 1892 bij een tussentijdse verkiezing tot Statenlid gekozen, maar nam geen zitting meer vanwege zijn verkiezingen tot Eerste Kamerlid in juli 1893

uit de privésfeer
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht en curator van de Hogeschool te Utrecht
 • W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye, Eerste Kamerlid, was een aangetrouwde neef van zijn echtgenote

verkiezingen (3/5)
 • Werd in 1884, 1886, 1887 en 1888 steeds in de eerste stemmingsronde gekozen. Was in 1888 ook kandidaat in het district Wijk bij Duurstede.
 • Versloeg in 1893 bij de periodieke verkiezingen voor de Eerste Kamer in Zeeland jhr. W. Six (lib.) met 20 tegen 17 stemmen.
 • Was in 1894 anti-Takkiaans Tweede Kamerkandidaat in Amersfoort

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven