r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

F.A.A.M. (Ferdinand) Fiévez

foto F.A.A.M. (Ferdinand) Fiévezvergrootglas

Katholiek Tweede Kamerlid uit Gelderland, afkomstig uit de kring van de Katholieke Ambtenarenbond. Voorzitter van de kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en woordvoerder voor ambtenarenzaken en binnenlands bestuur van de KVP. Stond 'rechts' in zijn partij en stemde in zijn fractie tegen de komst van het kabinet-Den Uyl. Bracht met de PvdA'er Franssen een initiatiefwet tot stand waardoor Deventer grondgebied erbij kreeg, maar Diepenveen bleef bestaan als zelfstandige gemeente. Na zijn Kamerlidmaatschap bijna tien jaar burgemeester van Loon op Zand.

KVP
in de periode 1965-1975: lid Tweede Kamer

Delen

Inhoud

1.

voornamen (roepnaam)

Ferdinandus Adrianus Alexander Maria (Ferdinand)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 29 januari 1920

overlijdensplaats en -datum
Kaatsheuvel (gem. Loon-op-Zand), 19 mei 1991

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Roepnaam in zijn jeugd "Ferry"

3.

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren, vanaf 1940
 • tijdelijk ambtenaar Militair Gezag, 1945
 • tijdelijk ambtenaar verkeersinspectie, provincie Noord-Brabant
 • chef afdeling interne dienst, secretarie gemeente Arnhem, tot 1 september 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 januari 1965 tot 16 augustus 1975
 • burgemeester van Loon op Zand, van 16 juni 1975 tot 1 februari 1985

5.

partijpolitieke functies

 • lid bestuur KVP afdeling Arnhem
 • lid bestuur KVP Kamerkring Gelderland
 • secretaris KVP Kamerkring Gelderland, vanaf december 1957 (nog in 1965)
 • lid partijbestuur KVP, vanaf 1958 (nog in 1965)

6.

nevenfuncties

 • lid R.K.-schoolbestuur te Arnhem
 • lid dagelijks bestuur Rooms-Katholieke Woningbouwvereniging "De Eenvoud", omstreeks 1965
 • voorzitter sectie gemeenteambtenaren, ARKA (Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging), afdeling Arnhem
 • voorzitter Stichting "Mensen in Nood" te Arnhem, omstreeks 1965 en nog in 1970
 • voorzitter Arnhemse federatie voor kinderuitzendverenigingen, omstreeks 1970
 • voorzitter Federatie voor het gehandicapte kind, omstreeks 1970
 • voorzitter Noord-Brabantse vereniging voor Stichtingen Gecoördineerd Ouderenwerk

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1967 tot 29 september 1971
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 april 1968 tot 19 juni 1973
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 26 juni 1975
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van het lid Koning inzake verbetering van de rechtspositie ex-militairen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 februari 1975 tot juni 1975

7.

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a te Tilburg

hoger beroepsonderwijs
 • M.O.-staatsinrichting
 • gemeenteadministratie

8.

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling) en ambtenarenzaken en pensioenen. Hield zich aanvankelijk ook bezig met kleuter- en lager onderwijs.
 • Vroeg in juni 1967 als afgevaardigde uit Gelderland aandacht voor het door een windhoos getroffen Tricht
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement op het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen leidde er in 1969 toe dat Sas van Gent een zelfstandige gemeente bleef
 • Bracht in 1973 samen met Franssen (PvdA) een initiatiefwet tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Diepenveen tot stand. Hierdoor ging alleen Colmschate over naar Deventer en bleef Diepenveen zelfstandig. (12.502)

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1966 tot de vijf leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Beernink stemden waarin teleurstelling werd uitgesproken over de door minister Smallenbroek gevolgde procedure bij het ontslag van de Amsterdamse hoofdcommissaris Van der Molen
 • Behoorde in 1968 tot de vier leden van zijn fractie die tegen een amendement-Wierenga stemden waardoor de man niet langer als hoofd van een echtverbintenis zou worden aangemerkt
 • Behoorde in 1969 tot de zeven leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Boertien stemden waarin gevraagd werd geen verkoop van condooms via automaten toe te staan
 • In 1970 stemden hij en Weijters als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Laban waarin gevraagd werd gepensioneerde ambtenaren, wachtgelders en hun nabestaanden onder de werking van de interimregeling ziektekosten overheidspersoneel te brengen
 • Behoorde in 1972 tot de zes leden van zijn fractie die vóór de motie-Voogd stemden over het niet vrijlaten van de 'Drie van Breda'
 • In 1973 stemden hij en Aarts als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) amendement-Geurtsen waardoor Veronica langer de tijd zou krijgen om toe te treden tot het Hilversumse (publieke) omroepbestel

9.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde in 1973 in zijn fractie tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl

uit de privésfeer
 • Woonde in zijn jeugd in Duizel
 • Zijn vader was gemeentesecretaris van Hoogeloon c.a.

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Hapert, omstreeks 1942
 • Arnhem, Sweelincklaan 74, omstreeks 1961
 • Arnhem, Baxpad 11, omstreeks 1965 en nog in 1969
 • Kaatsheuvel, Wilhelminaplein 1, tot mei 1991

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 23 januari 1985

overige onderscheidingen en prijzen
ereburger van Loon op Zand

10.

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

11.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
S.Th.M. Stoffels, Sybilla Theodora Maria

kinderen
3 zonen en 1 dochter

vader
A.F. Fiévez, Alexander Franciscus

geboorteplaats en/of -datum
's-Heerenberg (gem. Bergh), 4 januari 1894

moeder
S.Th.M. Schellekens, Sybilla Theodora Maria

geboorteplaats en/of -datum
Eindhoven, 6 juni 1896

broers en zusters
7 zussen en 6 broers

beroep grootvader (vaderskant)
ontvanger van belastingen

Delen

Terug naar boven