r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Mr. G.J.P. (George) Cammelbeeck

foto Mr. G.J.P. (George) Cammelbeeckvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Eindhovense advocaat en PvdA-senator. Behoorde tot de linkervleugel van de PvdA en stemde onder meer tegen de goedkeuring van het huwelijk van prinses Beatrix. Was als advocaat verdediger van provo's. Na zijn Eerste Kamerlidmaatschap voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

PvdA
in de periode 1952-1971: lid Eerste Kamer

Delen

Inhoud

1.

voornamen (roepnaam)

George Joseph Paul (George)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 17 augustus 1919

overlijdensplaats en -datum
Vreeland (gem. Loenen, Utr.), 6 juni 1997

levensbeschouwing
 • Rooms-Katholiek (opgevoed)
 • geen godsdienst (later)

3.

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1946

4.

hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar overheidsbureau te 's-Gravenhage, tot maart 1944
 • advocaat en procureur te Eindhoven, vanaf 1944
 • lid gemeenteraad van Eindhoven, van 2 september 1946 tot 1968
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 19 juni 1948 tot juli 1952
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 10 mei 1971 (werd in 1955 op 27 september geïnstalleerd)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1960 tot 1964
 • voorzitter College van Bestuur, Universiteit van Amsterdam, van 1 augustus 1972 tot 8 oktober 1984

5.

partijpolitieke functies

 • lid sectie cultuur, WBS (Wiardi Beckman Stichting)
 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Eindhoven, van 1958 tot 1968
 • lid bestuur PvdA afdeling Eindhoven
 • lid partijbestuur PvdA, van 25 november 1967 tot maart 1971

6.

nevenfuncties

 • voorzitter Stichting Experimenteel Toneel
 • lid Commissie van Toezicht Stedelijk "Van Abbemuseum" te Eindhoven
 • voorzitter Medisch Tuchtcollege te Eindhoven
 • kantonrechter-plaatsvervanger te Eindhoven, vanaf 19 september 1950
 • voorzitter televisie-forum "Welbeschouwd" (VARA-televisie), vanaf januari 1960 (nog in 1968)

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 3 januari 1956 tot 3 april 1956
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 24 maart 1959 tot 15 september 1959
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting Kabinet van de vice-minister-president ('de West') 1965 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van februari 1965 tot maart 1965
 • voorzitter commissie voor de Verzoekschriften (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 9 juni 1970 tot 10 mei 1971

7.

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium, R.K. "Dominicus College" te Neerbosch, Nijmegen
 • gymnasium, R.K. "Aloysius College" te 's-Gravenhage

academische studie
 • Nederlands recht, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1938 tot 12 december 1942

8.

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder justitie, volkshuisvesting, culturele zaken en Koninkrijksaangelegenheden van de PvdA-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 1952 als enige van zijn fractie bij de tweede lezing van de Grondwetsherziening tegen het (verworpen) wetsvoorstel tot uitbreiding van het ledental van de Tweede Kamer
 • Stemde in 1965 tegen het wetsvoorstel tot goedkeuring van het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg
 • Behoorde in 1969 tot de vier leden van zijn fractie die tegen de begroting van Defensie stemden
 • Behoorde in 1969 tot de zes leden van zijn fractie die tegen de ontwerp-Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers stemden
 • Behoorde in 1970 tot de zeven leden van zijn fractie die vóór het wetsontwerp Universitaire Bestuurshervorming stemden
 • Behoorde in 1971 tot de zes leden van zijn fractie die tegen een wetsvoorstel over herziening van het ondernemingsrecht stemden

9.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde tot de sympathisanten van Nieuw-Links
 • Verloor in 1971 zijn zetel door loting in Provinciale Staten van Zuid-Holland tussen hem en prof. L.M. de Rijk

uit de privésfeer
 • Vluchtte in de oorlog naar Eindhoven
 • Tijdens de oorlog lid van de Vrij Nederland-groep en van de Christofoor-groep
 • Verdedigde als advocaat collaborateurs
 • Trad op als advocaat van onder meer de provo's Roel van Duijn en Luud Schimmelpenninck
 • Verdedigde in 1968 als advocaat studenten die met de kreet 'Johnson moordenaar' een bevriend staatshoofd (president Johnson van de VS) hadden beledigd
 • Bracht in 1968, na afloop van een bezoek van een parlementaire delegatie aan de Antillen, een privébezoek aan Cuba. Liet zich na afloop daarvan tamelijk positief uit over het Castro-regime.
 • Was in 1969 medeoprichter van het Palestinacomité
 • Zijn vader was officier bij de Koninklijke Landmacht en hoofd van de afdeling administratie en reclame bij de Haagse Post
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van het RK-Tweede Kamerlid J.B. van Dijk

verkiezingen
 • In 1952, 1955, 1956, 1963 en 1969 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, september 1976 (bedankt)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De Rooie advocaat uit Eindhoven"

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Utrecht, tot 1928
 • 's-Gravenhage, van 1928 tot 1931
 • Nijmegen
 • Eindhoven, Geldropseweg 152, omstreeks 1945
 • Eindhoven, Floralaan Oost 54, van december 1946 tot 1956
 • Eindhoven, Kievitlaan 10, van 1956 tot 1971
 • Amsterdam, Singel, van 1971 tot 1978
 • Vreeland, Spoorlaan 56, van 1978 tot 6 juni 1997

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 april 1962
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 8 oktober 1984

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Nijmeegs Studentencorps

10.

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Vrij Nederland, 29 september 1984
 • Jan 't Hart, "'Rooie advocaat' schudde gevestigde orde wakker", De Volkskrant, 7 juni 1997

11.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Wassenaar, 13 november 1945

echtgeno(o)t(e)/partner
J.J.M. van Gorkom, Josepha Johanna Maria

kinderen
5 zoons en 2 dochters

vader
J.F. Cammelbeeck, Jean François

geboorteplaats en/of -datum
Breda, 10 februari 1881

moeder
A.C. de Roij, Anna Catharina

geboorteplaats en/of -datum
Tilburg, 3 februari 1883

beroep grootvader (vaderskant)
onderofficier KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger)

beroep grootvader (moederskant)
aannemer

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven