r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Dr. C. (Cees) Berkhouwer

foto Dr. C. (Cees) Berkhouwer
vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Advocaat uit Alkmaar en namens de VVD in de Tweede Kamer aanvankelijk justitie-woordvoerder. Werd vanaf 1967 als specialist op het gebied van buitenlandse zaken pleitbezorger van Europese samenwerking. Werd hét gezicht van zijn partij in Europa, onder andere doordat hij enige tijd voorzitter van het Europees Parlement was. Handig parlementariër die als hij zich niet had voorbereid op een debat als laatste spreker niet zonder enige bombarie een samenvatting gaf van wat zijn voorgangers hadden gezegd. Flamboyante zoon van een Noord-Hollandse zuurkoolhandelaar met als bijnaam 'Boerenkees', die, hoewel andere drank zijn voorkeur had, op tv reclame maakte voor melk.

VVD
in de periode 1956-1984: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement, voorzitter Europees Parlement

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Cornelis (Cees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Alkmaar, 19 maart 1919

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 5 oktober 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 4 september 1979
 • lid Europees Parlement, van 16 september 1963 tot 12 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • voorzitter Europees Parlement, van 13 maart 1973 tot 11 maart 1975
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1984 (rechtstreeks gekozen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid bestuur Noordhollandse Kunstijsbaan te Alkmaar, omstreeks 1971
 • lid Raad van Commissarissen "Data Proces" B.V. te Amersfoort

afgeleide functies, presidia etc. (2/11)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring Rijnverdragen/wijziging Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 juli 1977 tot 1 september 1979
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel tot Goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 april 1978 tot september 1978

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Voerde in 1972 het woord bij het debat over de vrijlating van de 'Drie van Breda'
 • Interpelleerde op 27 november 1974 namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken minister Van der Stoel over standrechtelijke executies van gewezen functionarissen in Ethiopië

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Kreeg landelijke bekendheid doordat hij meewerkte aan een t.v.-spotje voor het drinken van melk ("Ik drink melk, U ook?). Volgens de cabaretier Wim Kan trok hij daarbij een gezicht van opperste verbazing: "Wat drink ik nu toch weer?"
 • Kwam in juni 1983 enigszins in opspraak, omdat hij na een receptie van de Italiaanse boerenbonden een dure fles wijn zou hebben meegenomen. Hijzelf verklaarde dat de fles mocht worden meegenomen.
 • Werd in 1983 niet herkiesbaar gesteld voor het Europees Parlement vanwege zijn optreden in het openbaar.

uit de privésfeer (3/4)
 • Won als jong jurist in 1949 een prijsvraag van de (Koninklijke) Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst over aansprakelijkheid van medici voor beroepsfouten
 • Huwde op zijn 24ste met een weduwe, die twee kinderen had
 • Zijn tweede echtgenote was een Française. Zij was vertaalster.

anekdotes en citaten
 • In zijn maidenspeech in december 1956, hij was toen 37 jaar, sprak hij nogal vrijpostig over 'mijn vriend' Gerbrandy. De oud-premier was toen 72 jaar.
 • Het verschil tussen een liberaal en een socialist karakteriseerde hij met de uitspraak: een liberaal vat de koe bij de horens, een socialist bij de uiers.

verkiezingen
 • Was in 1952 nummer 13 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Boerenkees"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven