r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland moet nitraatvervuiling snel aanpakken

dinsdag 6 juli 1999, 14:42

Het Nederlandse nitraatbeleid is in strijd met de Europese maatregelen om verzuring van bossen en overbemesting van de bodem tegen te gaan. De Nederlandse regering krijgt twee maanden de tijd om het beleid aan te passen.

Dat stelt de Europese Commissie in een brief die zij binnenkort aan de Nederlandse regering zal sturen. De Europese Nitraatrichtlijn schrijft een maximum van 170 kilogram mest per hectare voor. Nederland houdt zich niet aan dit maximum. Verder ontbreken volgens de commissie passende regels voor de capaciteit van meststoffen in geval van regen en irrigatie en is het gebruik van meststoffen bij rivieren en sloten niet goed geregeld.

Minister Brinkhorst van Landbouw stelt dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Om de uitstoot van nitraat te beperken moet niet alleen de varkensstapel maar ook het aantal runderen en kippen worden gereduceerd. Brinkhorst maakt in september bekend welke maatregelen hij zal nemen.

bron: Staatscourant 124, 2 juli 1999

 

Delen

Terug naar boven