r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nederland krijgt dik half miljard euro terug van de EU

woensdag 22 februari 2023, 11:41
De eurobiljetten over elkaar heen gelegd

DEN HAAG (ANP) - Nederland krijgt ruim een half miljard (556 miljoen) euro terug van de Europese Unie, meldt minister Sigrid Kaag (Financiën). Het gaat om geld dat Nederland in eerste instantie te veel had betaald aan de Europese begroting. De meevaller komt vooral doordat het bruto nationaal inkomen (bni) - het totale bedrag dat alle inwoners van Nederland verdienen, inclusief de inkomsten uit het buitenland - naar beneden is bijgesteld omdat een fout in de berekeningen is rechtgezet.

Dat foutje leidde ertoe dat bepaalde verdiensten onterecht tot het bni werden gerekend, waardoor dit hoger uitviel. De bijdrage die Nederland moet leveren aan de Europese begroting, wordt mede op basis van het bni berekend.

Elk jaar kijkt de Europese Commissie of lidstaten wel het juiste bedrag hebben betaald aan de Europese begroting. Ze kijken onder meer naar de daadwerkelijke economische groei of krimp, ten opzichte van de ramingen. Vorig jaar moest Nederland bijvoorbeeld 87 miljoen euro bijleggen, in 2018 was dat 318 miljoen euro.

De meevaller die Kaag nu meldt gaat over het begrotingsjaar 2022, maar komt pas later in de boeken te staan.

Terug naar boven