r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informatiebijeenkomsten GLB 2023

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 14 november 2022 19:30 - 8 december 2022 21:00
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Wilt u meer weten over het GLB 2023? We organiseren informatieavonden in verschillende regio's. U ontmoet adviseurs van LNV en van RVO. Zij geven uitleg over allerlei onderdelen van GLB 2023 en beantwoorden uw vragen.

Regio’s

Wij organiseren deze bijeenkomsten in een aantal regio’s in Nederland. We weten dat het nieuwe GLB en de voorwaarden daar grote impact hebben. Het gaat om delen van Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland, Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland.

Welke onderwerpen kunt u verwachten?

De bijeenkomst gaat over de nieuwe voorwaarden, de zogenoemde conditionaliteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie.

Onze adviseurs geven ook uitleg over de nieuwe eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast krijgt u uitleg over de eco-activiteiten, de uitbetaling van de basispremie en het mestbeleid.

Hoe aanmelden?

Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier via de blauwe knop. Op het formulier vindt u de locaties met bijeenkomsten.

Lukt uw aanmelding niet of heeft u hier vragen over? Mail uw vraag en gegevens naar LNV - Het nieuwe GLB


Delen

Inhoud

1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven