r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat | Hoofdrol in de EU?, Den Haag

Nieuwspoort
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 oktober 2022 17:15 - 18:30
plaats Den Haag
locatie Lange Poten 10 2511 CL Toon locatie
aanwezigen J.J. (Jasper) van Dijk, M. (Mendeltje) van Keulen, S. (Stéphane) Alonso, R.J. (Roelien) Kamminga e.a.
organisatie Internationaal perscentrum Nieuwspoort

©The Council of the European Union

Over de haalbaarheid van de Nederlandse EU-ambities

Kabinet-Rutte IV heeft een duidelijk ambitieuze instelling jegens de Europese Unie. Hoe realistisch zijn die ambities? En kunnen ze in de praktijk wel worden waargemaakt?

In het coalitieakkoord van Rutte IV wordt drie keer benadrukt dat Nederland een voortrekkersrol te vervullen heeft in de EU. Dit is bijvoorbeeld te zien op het gebied van klimaat, waar Nederland “koploper in Europa [wil] zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde”.

Inmiddels zijn verdere koerswijzingen, die lijken aan te sluiten bij deze ambitie, zichtbaar geworden. Met het steunen van het Oekraïense en Moldavische kandidaatlidmaatschap, neemt Nederland zelfs op het gebied van uitbreiding van de EU een meer welwillende houding aan. Een duidelijke verandering ten opzichte van voorgaande kabinetten. Verder heeft Nederland de deur opengezet voor een verdragswijziging in het kader van de toekomst van Europa. En het streven naar een slagvaardiger Europa wordt geconcretiseerd door de inzet voor afschaffing van het vetorecht op buitenlandbeleid.

Bij dit alles rijst echter wel de vraag: hoe realistisch is het streven naar een leidende rol voor Nederland?

Op maandag 3 oktober staat deze vraag centraal. Het panel bestaat uit Jasper van Dijk (SP-Tweede Kamerlid), Roelien Kamminga (VVD-Tweede Kamerlid), Clara van de Wiel (EU-correspondent NRC) en Mendeltje van Keulen (Lector Changing Role of Europe op de Haagse Hogeschool). Van Keulen verzorgt ook de inleiding. De moderator van het debat is Stéphane Alonso.

Praktische informatie:

Datum: maandag 3 oktober 2022 van 17.15 tot ca. 18.30 uur

Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, nieuwe locatie in het tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67)

Aanmelden voor bijwonen van het debat: via deze link.

LET OP: Voor een snellere toegang tot Nieuwspoort in het Tweede Kamercomplex is vooraf aanmelden via deze link zeer aan te raden. U dient zich te legitimeren.

Heeft u een Kamerpas, dan kunt u wel direct naar binnen.


Delen

Inhoud

1.

Internationaal perscentrum Nieuwspoort

Internationaal perscentrum Nieuwspoort vormt een ontmoetingsplek voor parlementaire pers, politici, voorlichters en lobbyisten en is een begrip in politiek Den Haag. Bij Nieuwspoort staat het vrije woord hoog in het vaandel. Nieuwspoort is dan ook bij uitstek een debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers de degens kruisen. Nieuwspoort is gevestigd bij de Tweede Kamer in Den Haag.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven