r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement Bulgarije stemt in met opheffen veto voor start EU-onderhandelingen met Noord-Macedonië

vrijdag 24 juni 2022, 14:16
gewijzigd
vlag Bulgarije wapperend

SOFIA (ANP) - Het parlement van Bulgarije gaat akkoord met de onderhandelingen van Brussel met Noord-Macedonië over toetreding van het Balkanland tot de EU. Het voorstel om het verzet tegen de onderhandelingen met Noord-Macedonië op te geven, kreeg de steun van 170 Bulgaarse volksvertegenwoordigers, 37 stemden tegen en 21 parlementariërs onthielden zich van stemming.

Noord-Macedonië en Albanië zijn al vele jaren kandidaat-lid van de EU, maar kregen nog geen toestemming om te beginnen aan de toetredingsonderhandelingen, die klaarstomen voor het lidmaatschap. Bulgarije had bedenkingen, omdat Noord-Macedonië de Bulgaarse minderheid volgens Sofia niet naar behoren behandelt en Bulgarije in geschiedenislessen zwartmaakt.

Bulgarije is bereid het verzet tegen de onderhandelingen tussen de EU en Noord-Macedonië op te geven in ruil voor een aantal garanties. Zo moet in de Noord-Macedonische grondwet worden vastgelegd dat de Bulgaarse minderheid dezelfde rechten heeft en op dezelfde wijze wordt behandeld als andere inwoners van Noord-Macedonië. Ook moet de regering in Skopje werk maken van een vriendschapsakkoord uit 2017 tussen Noord-Macedonië en Bulgarije waarin onder meer afspraken over samenwerking zijn gemaakt.

De druk op Bulgarije om zijn verzet tegen de gesprekken met Noord-Macedonië te staken, was toegenomen, omdat de EU-leiders akkoord zijn gegaan met het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne en Moldavië. Veel landen vrezen dat de Balkanlanden die al langer op het EU-lidmaatschap wachten, teleurgesteld en verbitterd zullen raken als ze de unie ruim baan zien maken voor de twee nieuwkomers.

Delen

Terug naar boven