r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Adviseur EU-hof: Polen breekt wet met openhouden Turow-mijn

donderdag 3 februari 2022, 11:30
Kolenmijn Turow in Polen
Bron: Anna Uciechowska/Wikimedia

LUXEMBURG (ANP) - Polen breekt de Europese milieuwetten met het openhouden van de Turow-mijn, stelt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie. Volgens de advocaat-generaal heeft de Poolse regering verzuimd een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van het openhouden van de bruinkoolmijn voor het milieu. Ook heeft Warschau buurland Tsjechië niet tijdig op de hoogte gesteld van de verlenging van de exploitatievergunning voor de mijn tot 2026.

De zaak is aangespannen door Tsjechië omdat de mijn het grondwater en daarmee het drinkwater van veel Tsjechen vervuilt. De twee landen zijn wel in gesprek over een oplossing.

Vorig jaar mei droeg het hof Polen in kort geding al op de mijn alvast stil te leggen in afwachting van een eindoordeel van de hoogste Europese rechters. Toen de mijn in september nog steeds niet dicht bleek, legde het hof een dwangsom van 500.000 euro per dag op voor elke dag dat de mijn open bleef. Warschau weigert die dwangsom vooralsnog te betalen. Die is inmiddels tot tientallen miljoenen opgelopen.

De Europese Commissie, die de boete moet innen, is vorige maand begonnen "geschikte" EU-subsidies voor Polen te selecteren waarop het verschuldigde bedrag kan worden ingehouden.

Het hof volgt vaak maar niet altijd het advies van de advocaat-generaal op.

Delen

Terug naar boven