r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

SP-kopstuk nieuwe parlementsvoorzitter Raad van Europa

maandag 24 januari 2022, 17:08
Tiny Kox

STRAATSBURG (ANP) - Een Nederlander is gekozen tot voorzitter van het parlement van de Raad van Europa, die de mensenrechten in Europa bewaakt. SP'er Tiny Kox kreeg maandag de steun van zijn collega's uit de 47 lidstaten die de mensenrechtenorganisatie telt. Kox, die voor twee jaar de hamer krijgt, is de eerste voorzitter van zulke linkse snit.

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa geldt als het ideeënplatform van de organisatie, die met verdragen als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de mensenrechten wil bevorderen. Van de ruim driehonderd leden van de vergadering komen er zeven uit Nederland. Zij doen aanbevelingen aan een comité waarin minister Wopke Hoekstra en de andere buitenlandministers van de lidstaten zitten.

De 68-jarige Kox, die al decennia meedraait in de top van de SP en fractievoorzitter is in de Eerste Kamer, krijgt geen eenvoudige taak. Hij moet een vergadering leiden van afgevaardigden uit lidstaten die soms op voet van oorlog verkeren, zoals Rusland en Oekraïne. Zo ligt er een officieel verzoek om de Russen uit de assemblee te weren. Kox bepleit "praten en praten en praten, ook al ziet dat er niet zo sexy uit. Als we in Europa stoppen met praten, gaan we schieten."

Het nieuwe boegbeeld is "vereerd" met zijn verkiezing, als derde Nederlander ooit. Anders dan zijn voorgangers behoort hij niet tot een middenpartij, maar hij zal "natuurlijk president van iedereen zijn". Wel gaat hij de komende twee jaar extra aandacht vragen voor 'sociale' grondrechten als het recht op een huis en gezondheidszorg die de Raad van Europa ook wil bevorderen. Het treft dat die koers vorig jaar al door de vergadering is uitgestippeld, zegt hij.

Ook wil Kox de EU zover krijgen zich aan te sluiten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat hof, onderdeel van de Raad van Europa, kan EU-beleid dan toetsen aan het mensenrechtenverdrag.

Ook de Raad van Europa piekert al jaren over de omgang met lidstaten die een loopje nemen met de mensenrechten. Maar Rusland en andere zorgenkinderen kunnen niet eindeloos hun verplichtingen verzaken, waarschuwt Kox. "Dan is het wellicht beter dat u vertrekt." De strafprocedure die de Raad sinds kort heeft en tot uitsluiting kan leiden moet wat hem betreft geen decorstuk worden.

De SP'er hoopt dat zijn verkiezing ook Nederland aanzet "om er nog een tandje bij te zetten". Minister Hoekstra "verheugt zich" op de samenwerking met Kox, twittert hij.

Terug naar boven