r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Advies EU-hof: koppeling rechtsstaat en EU-subsidies mag

donderdag 2 december 2021, 10:32
Participation of Jean-Claude Juncker, President of the EC, in the 'Builders of Europe' meeting
Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - De Europese verordening waarin het naleven van de rechtsstaat is gekoppeld aan het uitkeren van EU-subsidies is rechtsgeldig. Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak die is aangespannen door Polen en Hongarije. Het zwaarwegend advies van de advocaat-generaal wordt vaak door de hoogste Europese rechter overgenomen in de definitieve uitspraak, die begin volgend jaar wordt verwacht.

Vorig jaar kwamen de EU-leiders overeen voortaan het recht op EU-subsidies te koppelen aan een rechtsstaattoets, met Nederland als een van de voortrekkers van zo'n mechanisme. Polen en Hongarije stemden in op voorwaarde dat het EU-hof zich erover zou uitspreken. Ze eisen nietigverklaring van de verordening. Het mechanisme werd wel al van kracht op 1 januari maar is nog niet toegepast.

Het zogeheten conditionaliteitsregime moet voorkomen dat EU-geld bijvoorbeeld door corruptie of vriendjespolitiek in verkeerde handen komt. Dat geldt ook voor de tientallen miljarden uit het coronaherstelfonds waarop de twee lidstaten aanspraak maken. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de unie, heeft hun al in het voorjaar ingediende herstelplannen nog altijd niet goedgekeurd.

Polen en Hongarije liggen al geruime tijd overhoop met de commissie over de handhaving van de rechtsstaat. Zo heeft Brussel grote zorgen over de onafhankelijkheid van de Poolse rechters en over het gevaar van corruptie, belangenverstrengeling en misstanden met aanbestedingen in Hongarije.

Volgens de advocaat-generaal is het mechanisme "vastgesteld op basis van een juiste rechtsgrondslag" en is het in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel. Hij adviseert het hof dan ook het beroep van Polen en Hongarije te verwerpen.

Delen

Terug naar boven