r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-hof: werkloze kan na ziekteverlof WW claimen in ander EU-land

donderdag 30 september 2021, 12:38
Vrouwe Justitia

LUXEMBURG (ANP) - Een werkloze die eerder een uitkering kreeg wegens ziekte in een EU-land heeft na verhuizing naar een ander EU-land recht op een WW-uitkering, oordeelt het Europees Hof van Justitie naar aanleiding van een zaak in Nederland. Het UWV heeft ten onrechte geweigerd een man een werkloosheidsuitkering te betalen na een periode van werkonderbreking in Duitsland, waar hij woonde en werkte en 'Krankengeld' kreeg voor hij naar Nederland verhuisde.

De zaak draait om K., een Turkse man die in 1979 naar Nederland kwam en tot 2005 bij verschillende Nederlandse werkgevers in dienst was. Daarna vertrok hij naar Duitsland om er te wonen en werken. In augustus 2015 meldde de man zich vanwege oogproblemen ziek bij zijn toenmalige Duitse werkgever en ging met ziekteverlof. Hij kreeg na enkele weken een Duitse ziektewetuitkering, 'Krankengeld'. In maart 2016 beëindigde de Duitse werkgever K.'s arbeidscontract en raakte hij werkloos. Hij was enkele weken daarvoor, na een oogoperatie, terug naar Nederland verhuisd en was naar eigen zeggen van plan als grensarbeider weer aan de slag te gaan.

  • K. 
    klopte na zijn ontslag aan bij het UWV voor een WW-uitkering maar de overheidsinstantie wees de aanvraag af en verwees naar de Duitse uitkeringsinstanties. Hij ging hiertegen in beroep. De zaak werd vervolgens aan de hoogste Europese rechter voorgelegd.

Het hof beroept zich op Europese regels over coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en wijst erop "dat die moeten waarborgen dat het recht van vrij verkeer van personen in de EU daadwerkelijk kan worden uitgeoefend". De reden waarom iemand een woonplaats kiest doet er niet toe, en K. kan zich dan ook in Nederland "ter beschikking van de arbeidsvoorzieningsdiensten" stellen, aldus het hof.

Delen

Terug naar boven