r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RvS: presenteer miljoenennota in voorjaar tegelijk met EU-begroting

dinsdag 21 september 2021, 15:15
Mark Rutte met mondkapje tijdens Europese Raad 16-10-2020
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Het parlement moet meer gelegenheid krijgen zich te bemoeien met de totstandkoming van de Rijksbegroting. De Raad van State oppert daarom de miljoenennota niet meer op Prinsjesdag te presenteren, maar al in het voorjaar. De Tweede en Eerste Kamer zouden dan "eerder aan de bal" komen.

In de huidige situatie presenteert het kabinet jaarlijks op de derde dinsdag van september de financiële plannen voor het komende jaar. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen wordt daar dan diezelfde week nog over gedebatteerd. In het najaar worden de begrotingen per departement in het parlement behandeld.

De Raad van State vindt al langer dat het zogeheten budgetrecht van de Tweede en Eerste Kamer onvoldoende uit de verf komt. De plannen die het kabinet op Prinsjesdag ontvouwt, zijn dan in de maanden daarvoor al binnen de dan regerende coalitie afgestemd. Voor andere partijen in het parlement valt er doorgaans weinig meer aan te wijzigen. Dat probleem wordt volgens de Raad van State "pregnanter" nu de Tweede Kamer uit meer en kleinere fracties bestaat, en er veel gesproken wordt over "meer dualistische verhoudingen" tussen kabinet en parlement.

De Raad van State wijst er daarnaast op dat EU-lidstaten sinds 2010 in april hervormingsplannen moeten indienen bij de Europese Commissie. Ook dat maakt dat het zwaartepunt in de besluitvorming over zaken die de begroting raken meer in het voorjaar is komen te liggen.

Om het parlement "beter in positie te brengen" adviseert de Raad van State om de miljoenennota tegelijk met die hervormingsplannen in te dienen bij en daar in beide Kamers gecombineerde algemene politieke en financiële beschouwingen over te houden. Op basis daarvan zou het kabinet dan de begrotingen per departement kunnen afronden, die dan op Prinsjesdag worden gepresenteerd.

De Raad van State noemt het verder van belang dat een nieuw kabinet snel weer duidelijke begrotingsafspraken maakt. Zeker nu de rente op staatsleningen extreem laag is en de Europese normen voor het begrotingstekort en de staatsschuld tijdelijk niet hoeven te worden nageleefd, kan het lijken alsof bijna alles kan. Terwijl het voor de lange termijn belangrijk blijft om verstandig begrotingsbeleid te voeren.

Terug naar boven