r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementariër Van Dalen (CU): Vissers moeten beslissende stem krijgen over windparken op zee

dinsdag 6 juli 2021, 12:06
Boot op zee

STRAATSBURG (ANP) - Vissers en aquacultuurbedrijven moeten een beslissende stem krijgen over waar nieuwe windmolens worden neergezet op de Noordzee en andere Europese zeeën. Daarnaast zou voor de bouw van een windturbinepark op zee een milieueffectenrapport moeten worden gemaakt, bepleit Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie).

Windenergie is een van de groene energievormen waar de EU op inzet om de komende decennia te verduurzamen in het kader van de Green Deal, waarin de EU-landen hebben afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Volgens Van Dalen is de komende dertig jaar 25 keer meer capaciteit op zee nodig.

In de EU staan nu circa 110 mariene windmolenparken met meer dan 5000 turbines, vooral op de Noordzee en de Oostzee. Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de Green Deal gaat het om een uitbreiding tot "een gebied zo groot als de Tsjechische Republiek", zei hij op een persconferentie in Straatsburg.

Na de zomer moeten de lidstaten plannen voor hun maritieme ruimtelijke ordening bij de Europese Commissie indienen. Deze zogeheten MRO’s brengen het gebruik van een zee- of oceaangebied in kaart, waaronder de bouw van nieuwe windparken. Het dagelijks EU-bestuur zal de plannen onder meer op de gevolgen voor de biodiversiteit van het gebied beoordelen maar ook op de gevolgen voor de kustgemeenten.

Van Dalen: "Vissers zijn de oudste gebruikers van de zee en daarom moet er echte samenwerking met hen zijn als er windmolenparken op zee worden gebouwd. Zij verdienen hun brood op het water en daarom is het logisch dat deze sector een beslissende stem krijgt in de vorm van participatie. Dat is dus meer dan alleen inspraak." Ook moeten ze, als kan worden aangetoond dat ze door de bouw van een nieuw windpark visgronden en dus inkomsten verliezen, compensatie krijgen.

Van Dalen pleit tevens voor meer onderzoek naar het effect van de bouw van windmolens op vissen en naar wat er gebeurt als een turbine na ongeveer 25 jaar 'op' is en ontmanteld moet worden. Het Europees Parlement stemt later over het rapport dat hij over de kwestie samenstelde.

Terug naar boven