r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Concurrentievermogen (Onderzoek), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 september 2021
plaats Brussel, België
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Voornaamste agendapunten

De ministers van Onderzoek zullen conclusies over een totaalaanpak voor onderzoek en innovatie goedkeuren. Ook wordt de governance en uitvoering van de Europese Onderzoeksruimte besproken.

Het Sloveense voorzitterschap zal toelichten hoe het staat met geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen, en zal verslag doen over de (virtuele) GenderAction-conferentie.

De Europese Commissie zal een update van de associatie van derde landen met Horizon Europa geven.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen (COMPET) bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken. Deze raad vergadert ten minste vier keer per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen, daarnaast zijn ook informele bijeenkomsten mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok (VVD) aan.

De Raad Concurrentievermogen werkt aan de verbetering van het concurrentie­vermogen en de groei in de EU op voornamelijk vier belangrijke beleids­terreinen: de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

4.

Meer over...

Terug naar boven