r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 september 2021
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad), Europese Raad, Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 20 september 2021 (OR. en)

11893/1/21 REV 1

OJ CONS 26

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

21 september 2021 (10.00)

Vergadervorm 1+2 (+1 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 11895/21 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 11894/21 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Sloveense voorzitterschap
 • 4. 
  Voorbereiding van de Europese Raad op 21-22 oktober 2021: 11566/21 geannoteerde ontwerpagenda

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  COVID-19: EU-coördinatie 11923/21

  Stand van zaken

 • 6. 
  Conferentie over de toekomst van Europa

  Informatie van het voorzitterschap en gedachtewisseling

 • 7. 
  Wetgevingsprogrammering: 11723/21
  • a) 
   Jaarlijks prognoseverslag 11601/21 b) Intentieverklaring 11603/21 Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling
 • 8. 
  Betrekkingen EU-VK

  Stand van zaken

 • 9. 
  Diversen

Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

4.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

5.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken (AZ) bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese en buitenlandse zaken en vergadert elke maand. Deze Raad is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) aan.

Ook bereidt deze raad - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Daanaast behandelt de Raad Algemene Zaken meerdere beleidsterreinen, zoals onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

6.

Meer over...

Terug naar boven